Mats Persson (L)

Mats Persson (L)

Utbildningsminister

Parti Liberalerna
Valkrets Skåne läns södra, plats 154
Född år 1980
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2022-10-18 – 2026-09-21
  • Ordinarie 2017-08-07 – 2022-10-18
  • Ledig 2017-07-06 – 2017-08-06
  • Ordinarie 2017-07-03 – 2017-07-05
  • Ledig 2017-05-02 – 2017-07-02
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2017-05-01
  • Liberalerna

  • Gruppledare 2022-04-08 – 2022-10-18
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2022-10-18
  • Suppleant 2018-10-09 – 2022-09-26
  • Suppleant 2016-06-09 – 2018-09-24
  • Ledamot 2014-10-07 – 2016-06-09
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2022-10-04 – 2022-10-18
  • Ledamot 2019-09-05 – 2022-09-26
  • Ledamot 2018-10-02 – 2019-02-15
  • Ledamot 2016-06-09 – 2018-09-24
  • Suppleant 2014-10-07 – 2016-06-09
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Ledamot 2019-02-15 – 2019-09-05
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Suppleant 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2018-10-09 – 2022-09-26
  • Suppleant 2014-11-19 – 2018-09-24
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2018-10-09 – 2022-09-26
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2022-10-12 – 2022-10-18
  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2022-10-12 – 2022-10-18
  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2018-11-15 – 2022-10-04
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2022-10-11 – 2022-11-17
  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2022-10-18 – 2026-09-21

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot skatteutskottet 14-16, finansutskottet 16- och utbildningsutskottet 19-. Suppleant finansutskottet 14-16, socialförsäkringsutskottet 14-, arbetsmarknadsutskottet 14-18, skatteutskottet 16-, trafikutskottet 18- och EU-nämnden 18-.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Fler svenska kärnkraftsexperter

Svar på skriftlig fråga 2022/23:422 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)

U2023/00916 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:422 av Tobias Andersson SD Fler svenska kärnkraftsexperter Tobias Andersson har frågat mig om jag har för avsikt att vidta några åtgärder för att säkerställa att Sverige har tillräckligt med kompetens för att klara av att

Svarsdatum: 2023-03-15 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:422 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L) (docx, 68 kB)

Ukrainska flyktingars rätt till sfi

Svar på skriftlig fråga 2022/23:357 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)

U2023/00493 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:357 av Annika Hirvonen MP Ukrainska flyktingars rätt till sfi Annika Hirvonen har frågat mig om när jag och regeringen kommer att ge ukrainska flyktingar rätt till sfi. Ukrainska flyktingar kan få uppehållstillstånd med tillfälligt

Svarsdatum: 2023-02-22 Frågeställare: Annika Hirvonen (MP)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:357 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L) (docx, 68 kB)

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Svar på skriftlig fråga 2022/23:317 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)

U2023/00388 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:317 av Caroline Helmersson Olsson S Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Caroline Helmersson Olsson har frågat mig om jag kommer att verka för att ändra i förordningen 2007:1345 om statsbidrag

Svarsdatum: 2023-02-15 Frågeställare: Caroline Helmersson Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:317 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L) (docx, 67 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.