Maud Björnemalm (S)

Maud Björnemalm (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel kommunalråd
Född år 1936

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 2002-09-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1989-10-09 – 1994-10-02
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1985-09-30 – 1994-10-02
  • EES-utskottet

  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04
  • OSSE-delegationen

  • Ledamot 1995-01-01 – 1998-10-05
  • Europarådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-12-02 – 2002-12-31
  • Valberedningen

  • Suppleant 1991-09-30 – 1994-10-03
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 1991-11-19 – 1995-12-07
  • ESK-delegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1994-12-31
  • EG-delegationen

  • Suppleant 1994-10-11 – 1994-12-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

Motion 2001/02:L19 av Susanne Eberstein m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:L19 av Susanne Eberstein m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1994:1117 om registrerat partnerskap såvitt avser 3 kap. 2 med den ändringen att första stycket erhåller


Utskottsberedning: 2001/02:LU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Postens service

Interpellation 2001/02:169 av Björnemalm, Maud (s)

den 15 januari Interpellation 2001/02:169 av Maud Björnemalm s till näringsminister Björn Rosengren om Postens service Posten har påbörjat genomförandet av en omfattande omorganisation av servicen till allmänheten, uppenbarligen i syfte att rationalisera och förbilliga verksamheten. Ute i landet har konsekvenserna

Inlämnad: 2002-01-15 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

med anledning av prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m.

Motion 2001/02:K20 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:K20 av Inger Lundberg m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett tillräckligt antal, lätt igenkännliga lokaler för poströstning. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2001/02:KU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se