Ulf Melin (M)

Ulf Melin (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Född år 1952

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2000-12-01

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 1998-10-05
  • Ordinarie 1988-10-04 – 1991-09-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1991-10-05 – 1994-10-03
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2000-09-05 – 2000-12-01
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-28 – 1991-09-29
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1988-10-27
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2000/01:24 Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

Motion 2000/01:Sk13 av Ulf Melin (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk13 av Melin, Ulf m med anledning av prop. 2000/01:24 Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslag till lag om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation


Utskottsberedning: -2000/01:SkU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Examinationsrätt för Högskolan i Jönköping

Motion 2000/01:Ub471 av Anders Björck (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub471 av Björck, Anders m Examinationsrätt för Högskolan i Jönköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Högskolan i Jönköping bör inlemmas i den nya indexuppräkningen samt tilldelas examinationsrätt inom hela det


Utskottsberedning: -2000/01:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Kårobligatoriet

Motion 2000/01:Ub406 av Anders Björck (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub406 av Björck, Anders m Kårobligatoriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avskaffa kårobligatoriet. Motiven för vårt förslag I Sverige råder föreningsfrihet, för alla utom högskolestuderande. För dem råder ett medlemstvång i den studentkår som är knuten till högskolan.


Utskottsberedning: -2000/01:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.