Ulf Melin (M)

Ulf Melin (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Född år 1952

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2000-12-01

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 1998-10-05
  • Ordinarie 1988-10-04 – 1991-09-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1991-10-05 – 1994-10-03
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2000-09-05 – 2000-12-01
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-28 – 1991-09-29
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1988-10-27
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi81 av Ulf Melin och Göte Jonsson (m)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi81 av Ulf Melin och Göte Jonsson m med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition I propositionen föreslår regeringen att fastighetsskatten för hyreshusenhet som huvudsakligen består av lokaler


Utskottsberedning: -1991/92:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:124 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar under 25 år

Motion 1991/92:A8 av Larz Johansson m.fl. (c, m, kds, fp)

Motion till riksdagen 1991/92:A8 av Larz Johansson m.fl. c, m, fp, kds med anledning av prop. 1991/92:124 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar under 25 år I propositionen föreslås ett nytt åtgärdssystem i form av arbetsmarknadsutbildning med arbetsplatsförlagd praktik benämnd ungdomspraktik för att bekämpa


Utskottsberedning: -1991/92:AU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Skogsutbildning och forskning i södra Sverige

Motion 1991/92:Ub703 av Ulf Melin m.fl. (m, c, fp, kds)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub703 av Ulf Melin m.fl. m, fp, c, kds Skogsutbildning och forskning i södra Sverige Mer än 60 procent av Sveriges yta är bevuxen med skog. Skogen ger arbetstillfällen och viktiga exportinkomster till vårt land. Skogen ger också många människor tillfälle till avkoppling och naturupplevelser.


Utskottsberedning: -1991/92:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.