Mikael Johansson (MP)

Mikael Johansson (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Valkrets Örebro län
Titel Politisk sekreterare
Född år 1960

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2010-10-04

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2010-10-04
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2005-09-16 – 2006-10-02
  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-06-15
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Suppleant 1999-01-01 – 2002-09-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2003-01-22 – 2006-10-02
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Suppleant 2005-08-22 – 2006-10-02
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Lagutskottet

  • Suppleant 2005-06-18 – 2006-10-02
  • Suppleant 2002-10-08 – 2003-01-21
  • Valberedningen

  • Ledamot 2006-10-02 – 2010-10-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1999/2000:63 Godkännande av avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket, m.m.

Motion 1999/2000:N24 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:N24 av Schlaug, Birger mp med anledning av prop. 1999/2000:63 Godkännande av avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket, m.m. 1 Utgångspunkter för kärnkraftsavvecklingen 1.1 Inledning Miljöpartiet de gröna inser, i likhet med hela den övriga globala gröna rörelsen,


Utskottsberedning: --1999/2000:NU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1999/2000:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen

Motion 1999/2000:K19 av Per Lager m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:K19 av Per Lager m.fl. mp med anledning av prop. 1999/2000:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen Bakgrund Varje svensk medborgare har enligt 2 kap tryckfrihetsförordningen TF rätt att, till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning, ta del av allmänna handlingar.


Utskottsberedning: -1999/2000:KU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning

Motion 1999/2000:A7 av Barbro Feltzing m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A7 av Feltzing, Barbro mp med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning Bakgrund Frågan om stridsåtgärder mot enmans- och familjeföretag har varit föremål för riksdagsbehandling vid ett flertal tillfällen under 1990-talet. Ett förslag om förbud mot sådana


Utskottsberedning: --1999/2000:AU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se