Mikael Johansson (MP)

Mikael Johansson (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Valkrets Örebro län
Titel Politisk sekreterare
Född år 1960

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2010-10-04

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2010-10-04
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2005-09-16 – 2006-10-02
  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-06-15
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Suppleant 1999-01-01 – 2002-09-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2003-01-22 – 2006-10-02
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Suppleant 2005-08-22 – 2006-10-02
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Lagutskottet

  • Suppleant 2005-06-18 – 2006-10-02
  • Suppleant 2002-10-08 – 2003-01-21
  • Valberedningen

  • Ledamot 2006-10-02 – 2010-10-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2002/03:85 Vissa elmarknadsfrågor

Motion 2002/03:N12 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:N12 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp med anledning av prop. 2002/03:85 Vissa elmarknadsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att den nu pågående Kärnsäkerhetsutredningen bör få tilläggsdirektiv så att ambitionsnivån höjs och att utredningen


Utskottsberedning: 2002/03:NU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

med anledning av prop. 2002/03:43 Svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i Makedonien

Motion 2002/03:U1 av Lotta N Hedström och Mikael Johansson (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:U1 av Lotta N Hedström och Mikael Johansson mp med anledning av prop. 2002/03:43 Svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i Makedonien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2002/03:43. Motivering Situationen i Makedonien kan förvisso i dag vara betjänad av en internationell

2003-02-17

med anledning av prop. 2002/03:46 Folkomröstning om införande av euron

Motion 2002/03:Fi7 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:Fi7 av Ulf Holm m.fl. mp med anledning av prop. 2002/03:46 Folkomröstning om införande av euron 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av förslag till lag om folkomröstning om införande av euron så att första meningen i 1 ändras till: Den tredje söndagen i september


Utskottsberedning: 2002/03:FiU24
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se