Mona Saint Cyr (M)

Mona Saint Cyr (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel |planeringssekreterare
Född år 1934

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1992-11-21 – 1994-10-03
  • Ledig 1992-10-21 – 1992-11-20
  • Ordinarie 1991-12-11 – 1992-10-20
  • Ledig 1991-11-11 – 1991-12-10
  • Ordinarie 1986-10-07 – 1991-11-10
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03
  • Europarådets svenska delegation

  • Suppleant 1993-10-07 – 1994-10-03
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 1993-10-07 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Regional kollektivtrafik

Motion 1993/94:T902 av Margareta Gard och Mona Saint Cyr (m)

Motion till riksdagen 1993/94:T902 av Margareta Gard och Mona Saint Cyr m Regional kollektivtrafik I lagen om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik betänkande TU 1977/78:28 stadgas att huvudman är landstinget och kommunerna i länet gemensamtVidare stadgas att Om inte annat följer av 2 eller 3 skall landstinget


Utskottsberedning: -1993/94:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Äganderätten och arrendelagstiftningen

Motion 1993/94:L503 av Mona Saint Cyr och Carl G Nilsson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:L503 av Mona Saint Cyr och Carl G Nilsson m Äganderätten och arrendelagstiftningen Svenskt jordbruk har avreglerats och marknadskrafterna ska ges ökat spelrum inom näringen. Däremot har den under 80-talet beslutade arrendelagstiftningen kringskurit näringens möjligheter att fritt förfoga


Utskottsberedning: -1993/94:LU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens

Motion 1992/93:Ub89 av Birger Hagård m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub89 av Birger Hagård m.fl. m med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens Efter mycket om och men kom regeringen slutligen fram till att optikerutbildningen i enlighet med förslag sedan många år från Moderata samlingspartiet skulle vara en högskoleutbildning


Utskottsberedning: -1992/93:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.