Patrik Norinder (M)

Patrik Norinder (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Valkrets Gävleborgs län
Titel lantmästare
Född år 1941

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 2006-10-02
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2002-12-31
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-12-03 – 2002-12-18

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2005/06:113 Ökad kontroll av vapen

Motion 2005/06:Ju23 av Patrik Norinder och Ulf Sjösten (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i vapenlagen om skrotning av vapen. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i vapenlagen vad gäller skärpta regler för utlåning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om uppsiktsutlåning. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU29
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Ju23 av Patrik Norinder och Ulf Sjösten (m) (doc, 43 kB) Motion 2005/06:Ju23 av Patrik Norinder och Ulf Sjösten (m) (pdf, 168 kB)

En modern lärlingsutbildning

Motion 2005/06:Ub515 av Anders G Högmark m.fl. (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av en företagsinriktad lärlingsutbildning. 2 Ungdomars inträde på arbetsmarknaden stort problem 2.1 Arbetsmarknadspolitiken har misslyckats Den nuvarande arbetsmarknadspolitiken fungerar inte tillräckligt


Utskottsberedning: 2005/06:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub515 av Anders G Högmark m.fl. (m) (doc, 47 kB) Motion 2005/06:Ub515 av Anders G Högmark m.fl. (m) (pdf, 168 kB)

Anslagsmotion utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Motion 2005/06:Fö259 av Ola Sundell m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 6 enligt uppställningen: Regeringens förslag Vårt förslag 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande insatser 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och utveckling


Utskottsberedning: 2005/06:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fö259 av Ola Sundell m.fl. (m) (doc, 60 kB) Motion 2005/06:Fö259 av Ola Sundell m.fl. (m) (pdf, 148 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.