Patrik Norinder (M)

Patrik Norinder (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Valkrets Gävleborgs län
Titel lantmästare
Född år 1941

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 2006-10-02
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2002-12-31
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-12-03 – 2002-12-18

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Reformerat nordiskt samarbete

Motion 2005/06:U281 av Tomas Högström m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag som innebär att Nordiska rådet läggs ned. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hur det nordiska samarbetet bör reformeras. Motivering Nordiska rådet bildades 1952 som ett organ för samarbete mellan Nordens


Utskottsberedning: 2005/06:UU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:U281 av Tomas Högström m.fl. (m) (doc, 49 kB) Motion 2005/06:U281 av Tomas Högström m.fl. (m) (pdf, 185 kB)

Arbetshandikappades rätt till ett aktivt arbetsliv

Motion 2005/06:A295 av Anders G Högmark m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Sammanfattning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 2 4 Fakta kräver omfattande förändringar 3 4.1 Riksrevisionsverket påvisar stora brister 3 4.2 Lönebidragen är felaktigt utformade 4 4.3 Samhall prioriterar inte alltid de arbetshandikappade 4 4.4 Verkligheten för funktionshindrade


Utskottsberedning: 2005/06:AU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:A295 av Anders G Högmark m.fl. (m) (doc, 69 kB) Motion 2005/06:A295 av Anders G Högmark m.fl. (m) (pdf, 213 kB)

3:12-reglerna

Motion 2005/06:Sk366 av Anne-Marie Pålsson och Patrik Norinder (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om 3:12-reglernas avveckling. Motivering 3:12-reglerna utgör ett samlingsnamn för de regler som bestämmer hur fåmansbolag skall beskattas. Dessa tillkom i samband med skatteomläggningen 1990 och utformades medvetet restriktivt


Utskottsberedning: 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sk366 av Anne-Marie Pålsson och Patrik Norinder (m) (doc, 47 kB) Motion 2005/06:Sk366 av Anne-Marie Pålsson och Patrik Norinder (m) (pdf, 139 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.