Per Bill (M)

Per Bill (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Valkrets Uppsala län
Titel Dr. med. vetenskap
Född år 1958

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2015-08-27

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2004-11-01 – 2015-08-27
  • Ledig 2004-09-17 – 2004-10-31
  • Ordinarie 2001-02-17 – 2004-09-16
  • Ledig 2001-01-16 – 2001-02-16
  • Ordinarie 1994-10-03 – 2001-01-15
  • Kulturutskottet

  • Ordförande 2014-10-07 – 2015-08-27
  • Näringsutskottet

  • Förste vice ordförande 2003-11-25 – 2006-10-01
  • Förste vice ordförande 2003-11-24 – 2006-10-02
  • Ledamot 2003-11-24 – 2006-10-01
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 – 2015-08-27
  • Vice ordförande 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Vice ordförande 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1997-09-18 – 1998-10-04
  • Suppleant 1994-10-11 – 1997-09-17
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2003-11-24 – 2006-10-02
  • Ledamot 2002-10-08 – 2003-11-23
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2003-11-23
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Deputerad 2007-03-27 – 2009-05-06
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2006-12-06 – 2008-03-11
  • Suppleant 1998-10-13 – 2006-10-10
  • Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

  • Ledamot 2002-11-22 – 2012-10-31
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2010-10-19 – 2014-10-14
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ersättare 2012-11-01 – 2014-10-07
  • Suppleant 2000-07-01 – 2002-10-08
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-06-30
  • Valberedningen

  • Suppleant 2010-10-04 – 2015-08-27

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-15. Ledamot finansutskottet 97-98, utbildningsutskottet 98-03 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07-09. 1:e vice ordförande näringsutskottet 03-06, vice ordförande konstitutionsutskottet 06-14 och ordförande kulturutskottet 14-15. Suppleant finansutskottet 94-97 och 98-02, arbetsmarknadsutskottet 94-98, skatteutskottet 02-03, utbildningsutskottet 03-06 och konstitutionsutskottet 10-15. Ledamot styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 02-12, riksdagsgruppens förtroenderåd 03-05 och krigsdelegationen 10-14. Suppleant riksdagens förvaltningsstyrelse 98-00, EU-nämnden 98-08, riksdagsstyrelsen 00-02 och 12-14 och riksdagens valberedning 10-15.
 • Föräldrar

  Professorn Anders Bill och ögonläkaren Inga Heijne.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Uppsala, slutår 77. Fil. kand., Uppsala universitet 78. Dr. med. vetenskap, Uppsala universitet 87. Executive Master of Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm 94.
 • Anställningar

  Forskartjänst, Research Institute of Scripps Clinic, La Jolla, Kalifornien, USA 87-89. Tf. vice vd, Karo Bio Nordic AB. Direktör, Affärsutveckling & Information Karo Bio AB 89-93.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Polismyndigheten i Uppsala län 85-87. Ledamot, Forskningsforum 00-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Uppsala 85-87 och 91-98. Ersättare, kommunstyrelsen 91-94. Ledamot, socialnämnden 83-87. Ordförande, personalnämnden 92-94 och personalutskottet 93-94. Ledamot, Luthagens kommundelsnämnd 86. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Uppsala län 86-87 och 89-98. Styrelseledamot, Studentbostadsstiftelsen Rackarnäbbet 83-87. Landshövding, Gävleborgs län 15-.
 • Litteratur

  Characterisation and expression of human class II transplantation antigens (87, akademisk doktorsavhandling), Ett samhälle i obalans - Om arbetsmarknaden i tio kommuner (95) och Företagsklimat och individklimat för nya riktiga jobb (98).

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Interpellationsdebatt: Medelhavsinstituten
Interpellationsdebatt 2014/15:106 av Per Bill (M) 20 november 2014 Medelhavsinstituten
Stillbild från Debatt om förslag: Granskningsbetänkande
Debatt om förslag 2013/14:KU20 10 juni 2014 Granskningsbetänkande
Stillbild från Debatt om förslag: Granskningsbetänkande
Debatt om förslag 2012/13:KU20 18 juni 2013 Granskningsbetänkande
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Debatt om förslag 2011/12:KU1 7 december 2011 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Dokument:

med anledning av prop. 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen

Motion 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. M, C, FP, KD med anledning av prop. 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den utredning som kommer att göra en allmän översyn av postlagstiftningen


Utskottsberedning: 2014/15:KU12
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 1 avslag, 6 bifall,

Motion 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 98 kB)

Forsknings- och innovationsråd

Motion 2014/15:2572 av Per Bill och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2572 av Per Bill och Finn Bengtsson M Forsknings- och innovationsråd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett forsknings- och innovationsråd i Regeringskansliet. Motivering Vid sidan av den viktiga och


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2572 av Per Bill och Finn Bengtsson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2572 av Per Bill och Finn Bengtsson (M) (pdf, 64 kB)

Tillåten parkering under högst sju dygn

Motion 2014/15:2552 av Per Bill (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2552 av Per Bill M Tillåten parkering under högst sju dygn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om undantag från lokala trafikföreskrifter om utmärkningsskyldighet för tillåten parkering under högst sju dygn. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2552 av Per Bill (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2552 av Per Bill (M) (pdf, 71 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.