Per-Ingvar Johnsson (C)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Valkrets Skåne läns norra och östra
Titel Civilekonom.
Född år 1944

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2019-03-13

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Centerpartiet

  • Kvittningsman 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Ledamot 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Suppleant 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Riksrevisionens parlamentariska råd

  • Ledamot 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Valprövningsnämnden

  • Suppleant 2015-02-18 – 2019-03-13

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot konstitutionsutskottet 10-. Suppleant skatteutskottet 10-. Suppleant valprövningsnämnden 15-. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 14-.
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Einar Johnsson och Siri Johnsson, f. Olsson.
 • Utbildning

  Studentexamen HA, Läroverket Kristianstad, slutår 64. Underofficer, P6 Kristianstad 65. Civilekonomexamen, Ekonomiska fakulteten Lunds universitet 68.
 • Anställningar

  Taxeringsrevisor, Länsstyrelsen i Jönköping 68-69. Taxeringsrevisor, länsrevisor och avdelningsdirektör, Länsstyrelsen-Skatteverket, Kristianstad 69-91. Landstingsråd, Landstinget i Kristianstads län 91-98. Regionråd, Region Skåne 98-02. Skatteintendent, Skatteverket, Kristianstad 03-10.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Utredningsuppdrag för Riksskatteverket om aktievinstbeskattning och branschgranskning. Läraruppdrag för Riksskatteverket i internationell beskattning. Taxeringsnämndsordförande, taxeringsdistrikt för aktiebolag 73-92. Vice ordförande, Skattenämnden, Kristianstad 05-10. Utredningsuppdrag från regeringen om Engagemangslista, Insyn i partifinansieringen, Valfrågor. Utredningsuppdrag för riksdagen om statsråds medverkan i konstitutionsutskottets granskning. Jubileumskommittén för högtidlighållande av 100-årsminnet av demokratins införande.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, ersättare, Kristianstads kommun 71-74. Ledamot, Landstinget i Kristianstads län 74-98. Vice ordförande, landstingsstyrelsen och landstingsråd 95-98. Ledamot, Region Skåne 98-10 och regionråd 98-02.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Mellersta Villands CUF-avdelning 66-68. Vice ordförande, Norra Skånes CUF-distrikt 70-72. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kristianstads län 73-98. Vice ordförande, Centerpartiet i Skåne 99-00. Ordförande, Hemslöjden Kristianstads län 99-01.
 • Litteratur

  Aktievinstbeskattningens effektivitet.
 • Bostadsort

  Åhus

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2016/17:171 En ny kommunallag

Motion 2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2016/17:171 En ny kommunallag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även verksamhet i egen regi ska omfattas av det program med mål och riktlinjer som avses i 5 kap. 3 kommunallagen


Utskottsberedning: 2016/17:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition

Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. C med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1 Sverige behöver en ny reformagenda 2 Alliansens bedömning av svensk ekonomi Starkare internationell återhämtning Utanförskapet biter sig fast i Sverige


Utskottsberedning: 2016/17:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 697 kB) Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 846 kB)

med anledning av prop. 2016/17:136 Vissa frågor om kommersiell radio

Motion 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2016/17:136 Vissa frågor om kommersiell radio Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur regleringen av tilldelning, innehav, överlåtelse och återkallelse av tillstånd att


Utskottsberedning: 2016/17:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD) (pdf, 73 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se