Per Ramhorn (SD)

Per Ramhorn (SD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Sverigedemokraterna
Valkrets Malmö kommun
Född år 1967

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2022-09-26

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Sverigedemokraterna

  • Förste vice gruppledare 2014-09-29 – 2019-03-31
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2022-01-19 – 2022-09-26
  • Ledamot 2018-10-02 – 2022-01-19
  • Ledamot 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Ledamot 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Suppleant 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-20 – 2020-09-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-20 – 2022-09-26
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-20 – 2022-09-26
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2020-03-20 – 2022-09-26
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2018-10-09 – 2022-09-26
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2018-10-02 – 2020-09-30
  • Ersättare 2014-10-07 – 2018-10-02
  • Ledamotsrådet

  • Suppleant 2011-10-20 – 2022-09-26
  • Valberedningen

  • Suppleant 2014-09-29 – 2022-09-26

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot socialutskottet 10-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 10-14 och EU-nämnden 18-. Ledamot riksdagsstyrelsen 18-. Suppleant ledamotsrådet 11- och riksdagens valberedning 14-. Ersättare riksdagsstyrelsen 14-18. Vice gruppledare 14-19.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2021/22:200 Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Motion 2021/22:4649 av Clara Aranda m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:4649 av Clara Aranda m.fl. SD med anledning av prop. 2021/22:200 Hårdare regler för nya nikotinprodukter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2018:2088 om tobak och liknande produkter i de delar det avser 2 kap. 6 a Riksdagen ställer

Inlämnad: 2022-04-19 Förslag: 5
Utskottsberedning: 2021/22:SoU31
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,

Motion 2021/22:4649 av Clara Aranda m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2021/22:4649 av Clara Aranda m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

med anledning av prop. 2021/22:214 Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn

Motion 2021/22:4638 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:4638 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2021/22:214 Stärkt rätt till personlig assistans grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Inlämnad: 2022-04-12 Förslag: 7
Utskottsberedning: 2021/22:SoU34
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2021/22:4638 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2021/22:4638 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

med anledning av skr. 2021/22:213 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025

Motion 2021/22:4635 av Clara Aranda m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:4635 av Clara Aranda m.fl. SD med anledning av skr. 2021/22:213 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 20222025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det i det fortsatta arbetet med ANDTS-strategin

Inlämnad: 2022-04-08 Förslag: 7
Utskottsberedning: 2021/22:SoU25
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2021/22:4635 av Clara Aranda m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2021/22:4635 av Clara Aranda m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.