Roy Hansson (M)

Roy Hansson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel överstelöjtnant
Född år 1944

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 1999-09-23 – 2002-09-30
  • Suppleant 1998-10-13 – 1999-09-23
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Remissdebatt: Remissdebatt
Remissdebatt 22 mars 2002 Remissdebatt
Stillbild från Interpellationsdebatt: miljöaspekter av fossila bränslen
Interpellationsdebatt 2001/02:261 av Hansson, Roy (m) 8 mars 2002 miljöaspekter av fossila bränslen
Stillbild från Interpellationsdebatt: elevers rätt att välja skola
Interpellationsdebatt 2001/02:218 av Hansson, Roy (m) 14 februari 2002 elevers rätt att välja skola
Stillbild från Frågestund: ip
Frågestund 14 februari 2002 ip
Stillbild från Interpellationsdebatt: kultursponsring
Interpellationsdebatt 2001/02:159 av Hansson, Roy (m) 18 januari 2002 kultursponsring
Stillbild från Debatt om förslag: Unga lagöverträdare
Debatt om förslag 2000/01:JuU13 4 april 2001 Unga lagöverträdare

Dokument:

socialtjänstlagen

Skriftlig fråga 2001/02:1559 av Hansson, Roy (m)

den 27 augusti Fråga 2001/02:1559 av Roy Hansson m till socialminister Lars Engqvist om socialtjänstlagen Med nuvarande regler finns risk att personer som är i behov av bistånd eller annat stöd enligt socialtjänstlagen kan komma i en situation där vistelse utanför den egna kommunen kan ifrågasättas. Skälet till detta

Inlämnad: 2002-08-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

arbetsuppgifter för tidigare generaldirektörer

Skriftlig fråga 2001/02:1541 av Hansson, Roy (m)

den 22 augusti Fråga 2001/02:1541 av Roy Hansson m till statsminister Göran Persson om arbetsuppgifter för tidigare generaldirektörer Vid riksdagens frågestund den 21 mars 2002 meddelade jordbruksminister Margareta Winberg att det finns nu ett antal arbetsuppgifter som Ingbritt Irhammar kommer att erbjudas riksdagens

Inlämnad: 2002-08-22 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

vård av kulturhistoriska byggnader

Skriftlig fråga 2001/02:1538 av Hansson, Roy (m)

den 22 augusti Fråga 2001/02:1538 av Roy Hansson m till kulturminister Marita Ulvskog om vård av kulturhistoriska byggnader Visbys kyrkoruiner och ringmur har i århundraden betraktats som en nationell angelägenhet. Redan 1865/66 års riksdag konstaterade att de var att räkna som de märkligaste i Norden varför staten

Inlämnad: 2002-08-22 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.