Rune Evensson (S)

Född år 1935
Avliden den 24 april 2017

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1982-10-04 – 1998-10-05
  • Bostadsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1983-10-04 – 1994-10-02
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1988-10-11 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi32 av Rune Evensson och Bengt-Ola Ryttar (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi32 av Rune Evensson och Bengt-Ola Ryttar s med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Från och med 1 januari 1998 till 31 december 1998 kan en ny form av arbetspensionsväxling tillämpas som skulle kunna få stor betydelse inom byggsektorn. Syftet är tvåfalt, dels


Utskottsberedning: -1997/98:FiU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Statens jordbruksverks regler för erhållande av bidrag

Skriftlig fråga 1997/98:1033 av Evensson, Rune (s)

Fråga 1997/98:1033 av Rune Evensson s till jordbruksministern om Statens jordbruksverks regler för erhållande av bidrag den 21 augusti När en jordbrukare ansöker om arealbidrag skall han i samband med detta betala kartavgift. När underrättelse om beslut erhålles, föreläggs jordbrukaren i hotfulla ordalag att senast

Inlämnad: 1998-08-21 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Behov av fortsatt NT utbildning för vuxna i åldersgruppen 28-48 år

Motion 1997/98:Ub438 av Rune Evensson och Lena Klevenås (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub438 av Rune Evensson och Lena Klevenås s Behov av fortsatt NT utbildning för vuxna i åldersgruppen 28-48 år Högskolan i Trollhättan/Uddevalla har som en av flera högskolor fått möjlighet att anordna naturvetenskaplig/teknisk högskoleutbildning för åldersgruppen 2848 år med en för studenterna


Utskottsberedning: -1997/98:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se