Rune Rydén (M)

Rune Rydén (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel fil.lic.
Född år 1939

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-20

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1998-10-05
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-02
  • Ledamot 1985-09-30 – 1991-09-29
  • Suppleant 1983-10-04 – 1985-09-29
  • Suppleant 1976-10-04 – 1979-09-30
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-11-07 – 1991-09-29
  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Ledamot 1979-10-01 – 1985-09-29
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1976-10-04 – 1979-09-30
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 1994-12-08 – 1998-10-20

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1976- Suppleant i Skatteutskottet 76/77-78/79, Finansutskottet 76/77-78/79, 82/83-84/85 och 91/92-93/94 samt Utbildningsutskottet 85/86-90/91. Ledamot av Utbildningsutskottet 79/80-84/85 och 91/92-97/98 samt Finansutskottet 84/85-90/91. Suppleant i styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 89-95.
 • Bostadsort

  Lund
 • Utbildning

  Studentexamen i Kalmar 60. Filosofie magister vid Lunds universitet 66, filosofie licentiat i ekonomisk historia 73. Praktisk lärarutbildning i Malmö 66-67. Amanuens, assistent, forskningsassistent, studievägledare och extra universitetslektor vid Lunds universitet 67-76. Lecturer och visiting professor vid Ohio University 71-74. Adjunkt i Kävlinge 74-. Politisk sekreterare i Malmöhus läns landsting 75-76. Visiting professor vid University of Dallas 80 och 81.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för HSB Mellersta Skåne 73-85, Sydsvenska Försäkringsrådhuset AB, ordförande 84-91, Forum för samhällsdebatt 86-, ordförande 93-, och Scandinavian Seminar College 89-. - Ledamot av styrelsen för Lunds HUF-avdelning, ordförande 68-69, Malmöhus läns MUF-distrikt 69-70, Lunds moderata förening, ordförande 69-80, Moderata samlingspartiet i Fyrstadskretsen 69-80 och Malmöhus länsförbund av Moderata samlingspartiet 76-86.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för Försvarets forskningsanstalt 78-, Datamaskincentralen för administrativ databehandling 80-86, Lunds universitet 88-94, Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet 94-, Skattemyndigheten i Malmö 99-. Ledamot av Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning 82-88, Länsskolnämnden i Malmöhus län 83-85, Statens person- och adressregisternämnd 86- samt Referensgruppen för datafrågor 88-91. - Ledamot av kommittén för de svenska förberedelserna inför FN:s konferens om vetenskap och teknik för utveckling 77-79, lärartjänstutredningen 77-80, företagshälsovårdsutredningen 77-83, organisationskommittén för datamaskincentralen för administrativ databehandling 85-86, framtidsstudiekommittén 85-86, kommittén för en ny högskola i Malmö 96, kommittén om forskningsetik 97-99.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Lunds kommunfullmäktige 71-77. Ledamot av barnavårdsnämnden 70, valberedningen 71-77, ordförande 74-77, byggnadsnämnden 74-76 och stipendienämnden 77-81. Ledamot av styrelsen för Sydvästra Skånes avfalls AB 78-80. - Ledamot av Malmöhus läns landsting 77-82. Ledamot av utbildningsnämnden 78-79.
 • Litteratur

  Location Decisions of Recent Immigrants to Sweden (1972), Labour Participation in the Management of Business Firms in Sweden (1978).
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Bertil Erik Olov Rydén och Inga Agnes Linnéa Jonsson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av förs. 1997/98:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående offentlig upphandling

Motion 1997/98:Fi70 av Lars Tobisson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi70 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av förs. 1997/98:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående offentlig upphandling Riksdagens revisorers granskning av offentlig upphandling har genomförts efter initiativ av riksdagens finansutskott, som är det utskott som i riksdagen bereder


Utskottsberedning: ---1997/98:FiU30

med anledning av skr. 1997/98:155 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Motion 1997/98:Fi67 av Lars Tobisson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi67 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1997/98:155 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Regeringens skrivelse om utvecklingen inom kommunsektorn är en i många hänseenden användbar redovisning av olika kommunala verksamheter. Även om mycket av den information som lämnas är


Utskottsberedning: -----1997/98:FiU26 1997/98:SoU24
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:153 Vissa kommunala frågor

Motion 1997/98:Fi63 av Lars Tobisson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi63 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:153 Vissa kommunala frågor Regeringen föreslår i propositionen en lag som ger landsting och kommuner i Skåne län och Västra Götalands län rätt att lämna bidrag till annan kommun. Vi avvisar lagförslaget, eftersom det strider mot


Utskottsberedning: -1997/98:FiU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.