Sonja Rembo (M)

Sonja Rembo (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel sekreterare
Född år 1933

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1997-09-15

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1993-05-20 – 1997-09-15
  • Ledig 1993-03-23 – 1993-05-19
  • Ordinarie 1992-05-16 – 1993-03-22
  • Ledig 1992-03-09 – 1992-05-15
  • Ordinarie 1991-06-03 – 1992-03-08
  • Ledig 1991-04-19 – 1991-06-02
  • Ordinarie 1990-03-24 – 1991-04-18
  • Ledig 1990-02-12 – 1990-03-23
  • Ordinarie 1979-10-01 – 1990-02-11
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1994-10-25 – 1995-10-10
  • Ledamot 1982-10-04 – 1994-10-02
  • Suppleant 1979-10-01 – 1982-10-03
  • Finansutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1997-09-15
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1979-10-01 – 1985-09-29
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1997-09-15
  • Ledamot 1988-10-10 – 1994-10-03
  • Valberedningen

  • Suppleant 1994-10-03 – 1997-09-15
  • Besvärsnämnden

  • Ledamot 1994-10-18 – 1997-09-15
  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av skr. 1996/97:118 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Motion 1996/97:Fi91 av Lars Tobisson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi91 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:118 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Inledning Regeringens skrivelse har detta år utvecklats innehållsligt, vilket vi finner positivt eftersom vi föregående år efterlyste en mer ingående redovisning av utvecklingstendenser


Utskottsberedning: ---------------1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Motion 1996/97:Fi59 av Lars Tobisson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi59 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning I denna motion redovisas våra förslag avseende kommunsektorn med anledning av regeringens ekonomiska vårproposition. Kommunalskatten är den direkta skatt som utgör den största


Utskottsberedning: ----------1996/97:FiU15 1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Motion 1996/97:Fi54 av Lars Tobisson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi54 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Värdepapperscentralen VPC AB och statens engagemang i infrastrukturen på den svenska finansmarknaden I den ekonomiska vårpropositionen föreslår regeringen att riksdagen bemyndigar regeringen


Utskottsberedning: ---1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se