Staffan Anger (M)

Staffan Anger (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Valkrets Västmanlands län
Titel Civilekonom
Född år 1943

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2014-09-29

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2006-10-02 – 2014-09-29
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2006-11-15
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 2008-10-03 – 2010-10-04
  • Suppleant 2006-11-15 – 2008-10-03
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Suppleant 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Suppleant 2010-10-19 – 2011-09-15

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2011/12:FiU6 24 november 2011 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2010
Interpellationsdebatt 2010/11:290 av Johnson, Jacob (V) 5 april 2011 Riskkapitalbolags intressen i välfärdsföretag
Debatt om förslag 2009/10:NU14 24 mars 2010 Vissa mineralpolitiska frågor

Dokument:

Skatteflyktslagen

Motion 2012/13:Sk343 av Staffan Anger (M)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skatteflyktslagen. Motivering I Sverige tillämpar vi legalitetsprincipen som innebär att så länge man följer lagen så ska en medborgare inte tilldömas ett straff. Omvänt innebär det att utan en lag som överträds


Utskottsberedning: 2012/13:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk343 av Staffan Anger (M) (pdf, 60 kB)

Nya vårdnadsregler

Motion 2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. M Nya vårdnadsregler M1787 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gemensam vårdnad automatiskt ska gälla efter det att ett faderskap har fastställts och att barn till ogifta föräldrar


Utskottsberedning: 2012/13:CU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. (M) (doc, 69 kB) Motion 2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. (M) (pdf, 186 kB)

Åtgärder för att värna patent

Motion 2012/13:N363 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2012/13:N363 av Andreas Norlén m.fl. M Åtgärder för att värna patent M1671 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en genomgång av i vilken omfattning som svenska patent blir föremål för intrång i andra länder och vissa närliggande


Utskottsberedning: 2012/13:JuU1 2012/13:NU21
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:N363 av Andreas Norlén m.fl. (M) (doc, 71 kB) Motion 2012/13:N363 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 191 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.