Ibrahim Baylan (S)

Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 52
Titel Ombudsman.
Född år 1972

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Näringsdepartementet

  • Näringsminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2011-08-16 – 2014-10-02
  • Ledig 2011-03-28 – 2011-08-15
  • Ordinarie 2008-01-01 – 2011-03-27
  • Ledig 2007-09-01 – 2007-12-31
  • Ordinarie 2006-10-07 – 2007-08-31
  • Ledig 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2009-10-14 – 2010-10-04
  • Ordförande 2008-01-01 – 2009-03-17
  • Ledamot 2007-09-26 – 2007-12-31
  • Utbildningsutskottet

  • Vice ordförande 2012-03-01 – 2014-09-29
  • Ledamot 2012-02-24 – 2012-02-29
  • Suppleant 2010-10-19 – 2012-02-23
  • Ledamot 2006-10-10 – 2007-09-25
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2012-02-24 – 2014-10-14
  • Ledamot 2007-10-04 – 2010-10-19
  • Valberedningen

  • Ledamot 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Statsrådsberedningen

  • Statsråd 2016-05-25 – 2019-01-21
  • Utbildnings- och kulturdepartementet

  • Statsråd 2004-11-01 – 2006-10-06
  • Miljödepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 – 2014-12-31
  • Miljö- och energidepartementet

  • Statsråd 2015-01-01 – 2016-05-25
  • Näringsdepartementet

  • Näringsminister 2019-01-21 –

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-07 och vice ordförande 12-14. Ledamot trafikutskottet 07 och ordförande 08-09. Suppleant trafikutskottet 09-10 och utbildningsutskottet 10-12. Ledamot krigsdelegationen 07-10 och 12-14. Statsråd (skolminister), Utbildnings- och kulturdepartementet 041101-061006. Statsråd (energiminister), Miljödepartementet 141003-141231. Statsråd (energiminister), Miljö- och energidepartementet 150101-160525. Statsråd (samordnings- och energiminister), Statsrådsberedningen 160525-190121 och näringsminister, Näringsdepartementet 190121-.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, 3-årig ekonomisk linje, Botkyrka. Nationalekonomi och statsvetenskap, Umeå universitet.
 • Anställningar

  Restaurangbiträde, Åhléns city, Stockholm 88-94. Assistent, Umeå arbetarekommun 99-00. Projektledare, Socialdemokraternas partiexpedition 00-01. Ombudsman, HTF-Västerbotten 01-04.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Friskolekommittén 12-13.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig (ersättare), Umeå 02-04. Ersättare/ledamot, skolstyrelsen 97-02. Ledamot, gymnasie- och utbildningsnämnden 02-04, vikarierande ordförande 04. Ordförande, jämställdhetsutskottet, Umeå kommun 02-04.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Umeå 97-99. Styrelseersättare och styrelseledamot, Socialdemokraterna i Västerbotten 99-, ledamot verkställande utskottet 99-. Ersättare, Socialdemokraternas verkställande utskott 05-. Ordförande och vice ordförande, Umeå studentkår 97-98. Partisekreterare 09-11.
 • Bostadsort

  Huddinge

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2020/21:720 av Tobias Andersson (SD) 7 juni 2021 Besöksnäringens förutsättningar
Interpellationsdebatt 2020/21:686 av Lars Hjälmered (M) 7 juni 2021 Regelförenklingarna
Interpellationsdebatt 2020/21:702 av Eric Palmqvist (SD) 28 maj 2021 Sverige som gruvnation
Interpellationsdebatt 2020/21:699 av Eric Palmqvist (SD) 28 maj 2021 Marknadshandlarnas situation och pandemilagstiftningen

Dokument:

Produktion av skyddsmateriel

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3046 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2020/2021:3046 av Markus Wiechel SD Produktion av skyddsmateriel Markus Wiechel har frågat socialministern om några initiativ togs för att möjliggöra en omställning av verksamheter i syfte att få en inhemsk produktion av skyddsutrustning och andra bristvaror i början av pandemin. Frågan har överlämnats till

Svarsdatum: 2021-06-17 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3046 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 71 kB)

Basindustrins kompetensförsörjning

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3084 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2021/01764 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3084 av Eric Palmqvist SD Basindustrins kompetensförsörjning Eric Palmqvist har frågat mig hur regeringen ser på basindustrins behov av kompetensförsörjning, och vilka åtgärder man är beredd att vidta för att säkra basindustrins,

Svarsdatum: 2021-06-16 Frågeställare: Eric Palmqvist (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3084 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 68 kB)

Elektrifieringsklustret på Finnslätten

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3075 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2020/21:3075 av Åsa Eriksson S Elektrifieringsklustret på Finnslätten Åsa Eriksson har frågat mig vad regeringen ytterligare kan göra för att främja en stark och hållbar utveckling av ett världsledande batterikluster i Västerås och Sverige. Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland. Regeringens klimatpolitiska

Svarsdatum: 2021-06-16 Frågeställare: Åsa Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3075 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 70 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se