Mona Sahlin (S)

Mona Sahlin (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun
Född år 1957

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2011-03-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2006-10-07 – 2011-03-31
  • Ledig 2002-09-30 – 2006-10-06
  • Ordinarie 1996-01-01 – 1996-04-15
  • Ledig 1994-10-08 – 1995-12-31
  • Ordinarie 1991-10-05 – 1994-10-07
  • Ledig 1991-09-30 – 1991-10-04
  • Ordinarie 1988-05-31 – 1991-09-30
  • Ledig 1988-02-01 – 1988-05-30
  • Ordinarie 1987-05-01 – 1988-01-31
  • Ledig 1986-10-07 – 1987-04-30
  • Ordinarie 1985-06-01 – 1986-10-06
  • Ledig 1985-04-22 – 1985-05-31
  • Ordinarie 1983-06-04 – 1985-04-21
  • Ledig 1983-04-06 – 1983-06-03
  • Ordinarie 1982-10-04 – 1983-04-05
  • Socialdemokraterna

  • Partiledare 2007-03-17 – 2011-03-25
  • Socialutskottet

  • Vice ordförande 2006-10-10 – 2007-01-24
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1988-10-11 – 1990-01-18
  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1984-10-02 – 1990-01-12
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2006-10-17 – 2011-03-31
  • Ledamot 1990-05-31 – 1994-10-03
  • Talmanskonferensen

  • Ledamot 1991-10-10 – 1992-02-24
  • Utrikesnämnden

  • Ledamot 2007-05-11 – 2011-03-31
  • Valprövningsnämnden

  • Suppleant 1985-09-30 – 1990-03-07
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2010-10-19 – 2011-03-31
  • Suppleant 2007-05-11 – 2010-10-04
  • Statsrådsberedningen

  • Statsråd 1994-10-07 – 1995-11-16
  • Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

  • Samhällsbyggnadsminister 2004-11-01 – 2006-10-06
  • Statsråd 2002-09-30 – 2004-10-31
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd 2002-10-21 – 2004-10-21

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T61 av Anita Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:T61 av Anita Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m. Trots att riksdagen så begärt har regeringen inte förmått åstadkomma en sammanhållen infrastrukturproposition där olika trafikpolitiska mål kunnat vägas mot varandra. I stället


Utskottsberedning: ---1992/93:TU35
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

Motion 1992/93:Ub136 av Anita Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub136 av Anita Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Bättre regional fördelning av forskningen i Stockholms län En mycket stor del av forskningsresurserna i Stockholmsområdet är koncentrerade i de norra delarna av Stockholm. Det påverkar


Utskottsberedning: ---1992/93:UbU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens

Motion 1992/93:Ub61 av Anita Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub61 av Anita Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens En bättre regional fördelning av högre utbildning i Stockholms län Stockholms universitet är stort med fler studenter samlade i ett enda campus än vid de världsberömda universiteten


Utskottsberedning: -----1992/93:UbU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.