Sten Lundström (V)

Sten Lundström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Valkrets Malmö kommun
Titel förskollärare
Född år 1952

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2006-10-02
  • Bostadsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Valprövningsnämnden

  • Suppleant 1998-12-02 – 2002-12-09

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor

Motion 2001/02:Bo4 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo4 av Owe Hellberg och Sten Lundström v med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förlänga tidsfristen för ansökan om


Utskottsberedning: 2001/02:BoU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , ,

med anledning av förs. 2001/02:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående statens stöd till kommuner med ekonomiska problem

Motion 2001/02:Fi6 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Fi6 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av förs. 2001/02:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående statens stöd till kommuner med ekonomiska problem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statens stöd till kommuner


Utskottsberedning: 2001/02:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

Motion 2001/02:T36 av Sten Lundström och Sven-Erik Sjöstrand (v)

Motion till riksdagen 2001/02:T36 av Sten Lundström och Sven-Erik Sjöstrand v med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att medel avsatta för anläggande av Citytunneln i Malmö bör överföras


Utskottsberedning: 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.