Sten Östlund (S)

Född år 1931
Avliden den 13 juni 2019

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1982-10-04 – 1998-10-05
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1985-09-30 – 1994-10-02
  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Besvärsnämnden

  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Suppleant 1985-09-30 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling

Motion 1997/98:T27 av Märta Johansson och Sten Östlund (s)

Motion till riksdagen 1997/98:T27 av Märta Johansson och Sten Östlund s med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling Sjöfartsavgifter Göteborgs hamn är Nordens största och enda transoceana hamn. För att den skall kunna fullgöra sina nationella och internationella transportuppgifter krävs


Utskottsberedning: -1997/98:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Förslag till ändringar i kommunallagen

Motion 1997/98:K527 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:K527 av Marianne Carlström m.fl. s Förslag till ändringar i kommunallagen Under de sista 15 åren har en rad uppgifter förts från såväl staten som landstingen till primärkommunerna. Det har funnits en direkt politisk vilja att föra ut beslut för att hitta lokala lösningar. Detta innebär också


Utskottsberedning: -1997/98:KU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Kustbevakningens polisiära uppgifter

Motion 1997/98:Fö602 av Sverre Palm och Sten Östlund (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Fö602 av Sverre Palm och Sten Östlund s Kustbevakningens polisiära uppgifter Kustbevakningen är en operativt inriktad myndighet med hög närvaro till sjöss. Myndigheten utför en kombination av tull- och polisuppgifter till sjöss. Kustbevakningen har det nationella ansvaret för miljöräddningen


Utskottsberedning: -1997/98:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se