Stina Bergström (MP)

Stina Bergström (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Valkrets Värmlands län
Titel Studievägledare/Informatör.
Född år 1958

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2018-09-24

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Ledamot 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 – 2018-09-24
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2016-06-28 – 2018-09-24
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2017-09-28 – 2018-09-24

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Kils kommun 07-10. 1:e vice ordförande, kommunstyrelsen 07-10. Ledamot, kollektivtrafiknämnden, Karlstads kommun 98-99. Ersättare, barn- och utbildningsnämnden, Kils kommun 03-06. Ledamot, miljö- och byggnadsnämnden 05-06 och samverkansnämnden 09-10.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Göteborg och Karlstad 70-80-tal. Styrelseledamot, Miljöförbundet Jordens Vänner, Karlstad och riksnivå 90-tal. Styrelseledamot, Mp Kil 00-11. Styrelseledamot, Mp Värmland 00-05, 08-11.
 • Bostadsort

  Högboda
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot trafikutskottet 10-14 och ledamot miljö-och jordbruksutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 14- och EU-nämnden 16-.
 • Föräldrar

  Juristen Svante Bergström och läraren Margareta Bergström, f. Kähr.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Katedralskolan i Uppsala, slutår 77. Studier i filosofi och juridik, Uppsala universitet 77-79. Kulturvetarlinjen, Göteborgs universitet 79-83. Journalisthögskolan, Göteborg 86. Studier i litteraturvetenskap, Karlstads universitet 01-02.
 • Anställningar

  Affärsbiträde, Studentlivs i Uppsala 77. Assistent, Uppsala universitet 79. Korrekturläsare, Göteborgs-Posten 80. Assistent, Göteborgs universitet 80. Hemsamarit, Göteborgs kommun 81. Museiamanuens, Göteborgs universitet 81-82. Assistent, ABF 83-84. Arkivarie och kopist, Värmlands Folkblad 84-86. Journalist, Värmlands Folkblad 84-86. Journalist, Bohusläningen 86. Kulturassistent, Forshaga kommun 87-92. Teaterproducent, Teaterkooperativet Draken 92-95. Teaterproducent, Studiefrämjandet 96. Frilansjournalist, Värmlands Folkblad, Kyrknytt m.fl. 86-05. Informatör och rekryterare, Karlstads universitet 96-02. Studievägledare och informatör, Karlstads universitet 02-10.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Miljömålsberedningen 14- och ledamot, SMHI:s insynsråd 15-.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2017/18:MJU22 20 juni 2018 Klimatpolitik
Debatt om förslag 2017/18:MJU19 11 april 2018 Övergripande miljöfrågor
Debatt om förslag 2017/18:MJU17 11 april 2018 Skogspolitik
Debatt om förslag 2017/18:MJU9 7 mars 2018 Naturvård och områdesskydd

Dokument:

Utredning om garanterad inkomst

Motion 2014/15:2526 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:2526 av Annika Lillemets m.fl. MP Utredning om garanterad inkomst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta utreda hur ett system med garanterad inkomst kan introduceras. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2526 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2526 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 79 kB)

Den klimatsmarta Vänersjöfarten

Motion 2014/15:1659 av Stina Bergström (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1659 av Stina Bergström MP Den klimatsmarta Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om slussarna i Trollhättan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den nya Götaälvbron.


Utskottsberedning: 2014/15:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1659 av Stina Bergström (MP) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1659 av Stina Bergström (MP) (pdf, 76 kB)

Snabbare tåg Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm

Motion 2014/15:1658 av Stina Bergström och Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1658 av Stina Bergström och Jonas Eriksson MP Snabbare tåg OsloKarlstadÖrebroStockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en åtgärdsvalsstudie för kollektiva persontransporter på sträckan OsloKarlstadÖrebroStockholm.


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1658 av Stina Bergström och Jonas Eriksson (MP) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1658 av Stina Bergström och Jonas Eriksson (MP) (pdf, 92 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.