Ulf Melin (M)

Ulf Melin (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Född år 1952

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2000-12-01

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 1998-10-05
  • Ordinarie 1988-10-04 – 1991-09-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1991-10-05 – 1994-10-03
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2000-09-05 – 2000-12-01
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-28 – 1991-09-29
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1988-10-27
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m.

Motion 1997/98:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m. Sammanfattning I propositionen föreslås att läroplanen Lpo 94 skall gälla för det obligatoriska skolväsendet och förskoleklassen. Den skall tillämpas


Utskottsberedning: -------1997/98:UbU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:93 Läroplan för förskolan

Motion 1997/98:Ub21 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub21 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:93 Läroplan för förskolan Innehåll 1 Inledning  18 1.1 Sammanfattning  18 2 Moderata utgångspunkter  18 2.1 Stärk familjens betydelse  18 2.2 Möjliggör valfrihet  19 2.3 Skall alla barn gå i allmän förskola 19 3 En ny läroplan


Utskottsberedning: -------1997/98:UbU16 1997/98:UbU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid

Motion 1997/98:A8 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:A8 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid I den del av propositionen som remitterats till Arbetsmarknadsutskottet, nämligen kap. 17, Jämställdhetslagen sexuella trakasserier i arbetslivet och arbetsgivarens ansvar, föreslår regeringen bl.a. att en definition av


Utskottsberedning: -1997/98:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.