Ulla Pettersson (S)

Ulla Pettersson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel socialsekreterare
Född år 1953

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-12-01

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 1994-10-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1992-11-06 – 1994-10-02
  • Ledamot 1988-10-11 – 1992-11-05
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 1992-11-10 – 1994-10-02
  • Suppleant 1991-10-08 – 1992-11-09
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Valprövningsnämnden

  • Ledamot 1991-12-18 – 1998-12-01

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi61 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi61 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition I den reviderade finansplanen prop. 1993/94:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:229 Strandskydd

Motion 1993/94:Jo66 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo66 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:229 Strandskydd Regeringen har presenterat en proposition om förändrat strandskydd. Riksdagen skall ta ställning till ett förslag om ändring av strandskyddsbestämmelserna i Naturvårdslagen. Lagändringen innebär att strandskyddet


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU28
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer

Motion 1993/94:Jo62 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo62 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer Den genetiska forskningen och utvecklingen är en av de mest lovande vetenskapliga landvinningarna. De nya kunskaperna öppnar helt nya möjligheter för att förstå och därmed lösa


Utskottsberedning: ------1993/94:JoU29
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.