Anna Ekström (S)

Anna Ekström (S)

Utbildningsminister

Parti Socialdemokraterna
Titel Jur.kand.
Född år 1959

Aktuella uppdrag

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2019-01-21 –
  • Statsråd 2016-09-13 – 2019-01-21

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (gymnasie- och kunskapslyftsminister), Utbildningsdepartementet 160913-.
 • Föräldrar

  Riksåklagaren Torsten Jonsson och Birgitta Jonsson, f. Gyllenhammar.
 • Utbildning

  Grundkurs i historia, Stockholms universitet 80. Jur.kand., Stockholms universitet 88. Riksdagens stenografiutbildning 89.
 • Anställningar

  Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt 88-90. Biträdande sekreterare, LOA-utredningen 90-92. Sekreterare, arbetsdomstolen 92-98. Sekreterare, 1995 års arbetsrättskommission 95-96. Ämnessakkunnig, Statsrådsberedningen 97-98. Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet 98-99. Statssekreterare, Näringsdepartementet 99-01. Generaldirektör, Statens skolverk 11-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ordförande, ILO-kommittén 98-01. Ledamot, EU:s högnivågrupp för sysselsättning, ledd av Wim Kok 03. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i förskolan 03-06. Vice ordförande, Uppsala universitets konsistorium 03-13. Ledamot, Globaliseringsrådet 07-09. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i skolan 08-10. Ledamot, Nationalkommittén för Raoul Wallenberg och Raoul Wallenberg Academy 12-16. Ordförande, Linköpings universitets styrelse 13-16. Ordförande, 2015 års skolkommission 15-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SACO/SRs studeranderåd 85-87. Ordförande, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 01-11. Styrelseledamot, Europafacket, EFS 01-11. Ordförande, Saco (omvald 2005 och 2009) 01-11. Styrelseledamot, Första AP-fonden 02-11. Styrelseledamot AMS, 02-07. Styrelseledamot, Bruegel (Europeisk tankesmedja) 07-16. Styrelseledamot, svenska Transparency International 08-11.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2019/20:126 av Jonas Andersson i Linköping (SD) 26 november 2019 Statsbidrag till islamism via Folkbildningsrådet
Interpellationsdebatt 2019/20:89 av Ingemar Kihlström (KD) 26 november 2019 Referenser till Bibeln och religiösa urkunder i grundskolans nya kursplan
Interpellationsdebatt 2019/20:83 av Maria Stockhaus (M) 26 november 2019 Digital likvärdighet i skolan
Interpellationsdebatt 2019/20:77 av Robert Stenkvist (SD) 26 november 2019 Bristande opartiskhet i utbildningsväsendet

Allemansrättens plats i läroplanen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:412 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2019/20:412 av Kjell-Arne Ottosson KD Allemansrättens plats i läroplanen Kjell-Arne Ottosson har frågat mig hur jag avser att agera för att upprätthålla kunskapskraven om allemansrätten. Statens skolverk arbetar med att ta fram förslag till reviderade kurs- och ämnesplaner. Syftet är bl.a. att fakta och förståelse

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Kjell-Arne Ottosson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:412 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 88 kB)

Skolverkets förslag till ändrade kursplaner

Svar på skriftlig fråga 2019/20:379 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/03760/S U2019/03777/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:361 av Boriana Åberg M Sveriges nationalsång i kursplanen för musik och fråga 2019/20:379 av Roland Utbult KD Skolverkets förslag till ändrade kursplaner Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder som jag

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Roland Utbult (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:379 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 85 kB)

Sveriges nationalsång i kursplanen för musik

Svar på skriftlig fråga 2019/20:361 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/03760/S U2019/03777/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:361 av Boriana Åberg M Sveriges nationalsång i kursplanen för musik och fråga 2019/20:379 av Roland Utbult KD Skolverkets förslag till ändrade kursplaner Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder som jag

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:361 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 85 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se