Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

påföljdssystem för personer dömda till utvisning efter avtjänat straff

Interpellation 2003/04:526 av Elinderson, Lars (m)

den 19 maj Interpellation 2003/04:526 av Lars Elinderson m till justitieminister Thomas Bodström om påföljdssystem för personer dömda till utvisning efter avtjänat straff I takt med att världen blir öppnare, handeln ökar, turismen växer och resmönster och resvanor förändras blir också brottsligheten alltmer internationell.

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

förmögenhetsskatt

Interpellation 2003/04:525 av René, Inger (m)

den 19 maj Interpellation 2003/04:525 av Inger René m till finansminister Bosse Ringholm om förmögenhetsskatt Förmögenhetsskatt tas ut med 1,5 på nettoförmögenheter som överstiger ett lågt satt fribelopp. Till detta finns det vissa begränsningar för dem med de allra lägsta inkomsterna, men bara om förmögenheten inte

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

förmögenhetsskatten

Interpellation 2003/04:524 av Sjösten, Ulf (m)

den 19 maj Interpellation 2003/04:524 av Ulf Sjösten m till finansminister Bosse Ringholm om förmögenhetsskatten Förmögenhetsskattens vara eller inte vara har varit i politikens fokus under våren. Det råder i dag en relativt bred enighet om förmögenhetsskattens skadliga effekter för god utveckling och tillväxt i Sverige

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.