Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor

Motion 2008/09:C7 av Hans Wallmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2008/09:C7 av Hans Wallmark m.fl. m med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en skyndsam utredning i syfte att det juridiska upprättandet av en sådan


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C7 av Hans Wallmark m.fl. (m) (doc, 48 kB)

En könsneutral äktenskapslagstiftning (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

Motion 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. (m, c, fp)

Motion till riksdagen 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. m, c, fp En könsneutral äktenskapslagstiftning väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt m930 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar, med avslag på regeringens förslag i proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor i


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. (m, c, fp) (doc, 221 kB)

med anledning av prop. 2008/09:64 Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare, m.m.

Motion 2008/09:So8 av Göran Thingwall (m)

Motion till riksdagen 2008/09:So8 av Göran Thingwall m med anledning av prop. 2008/09:64 Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare, m.m. m9999 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag såvitt avses punkt 3 i 5 e och andra stycket i 26 lagen 1993:1651 om läkarvårdsersättning och punkt


Utskottsberedning: 2008/09:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So8 av Göran Thingwall (m) (doc, 87 kB)

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.