Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas logotyp

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Implementering av EU:s engångsplastdirektiv

Interpellation 2020/21:648 av Tobias Andersson (SD)

Interpellation 2020/21:648 Implementering av EU:s engångsplastdirektiv av Tobias Andersson SD till Finansminister Magdalena Andersson S Ett flertal remissinstanser riktar skarp kritik mot regeringens promemoria Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning Primärt kritiseras

Inlämnad: 2021-04-12 Besvarare: Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

Interpellation 2020/21:648 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 108 kB)

Svensk flagg inom sjöfarten

Interpellation 2020/21:647 av Jimmy Ståhl (SD)

Interpellation 2020/21:647 Svensk flagg inom sjöfarten av Jimmy Ståhl SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Sjöfarten har en viktig roll att spela för svensk import och export. Närmare 90 procent av allt gods transporteras med sjöfart beroende på vårt geografiska läge och att vi har få gränsöverskridande fasta

Inlämnad: 2021-04-12 Svarsdatum: 2021-04-27 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2020/21:647 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 88 kB)

Svenska hamnars betydelse

Interpellation 2020/21:646 av Jimmy Ståhl (SD)

Interpellation 2020/21:646 Svenska hamnars betydelse av Jimmy Ståhl SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Hela 90 procent av all import och export till och från Sverige går via de svenska hamnarna. Det finns nämligen inget annat transportslag som klarar av de gigantiska volymerna på ett mer effektivt och hållbart

Inlämnad: 2021-04-12 Svarsdatum: 2021-04-27 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2020/21:646 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 89 kB)

Sverigedemokraternas ledamöter

Sverigedemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.