Vänsterpartiet

Vänsterpartiets logotyp
  • vansterpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]vansterpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

Id-kontroller med transportörsansvar

Skriftlig fråga 2022/23:712 av Linda W Snecker (V)

Fråga 2022/23:712 Id-kontroller med transportörsansvar av Linda W Snecker V till Justitieminister Gunnar Strömmer M Regeringar har sedan 2016 infört hårdare kontroller vid Sveriges gränser, något som har fått förödande effekter: från asylsökande som flyr krig, till Öresundsregionens pendlare. När regeringen införde id-kontroller

Inlämnad: 2023-05-24 Svarsdatum: 2023-05-31 Besvarare: Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Skriftlig fråga 2022/23:712 av Linda W Snecker (V) (pdf, 91 kB)

Ledsagning enligt LSS eller SoL

Skriftlig fråga 2022/23:706 av Maj Karlsson (V)

Fråga 2022/23:706 Ledsagning enligt LSS eller SoL av Maj Karlsson V till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS ger många människor möjlighet att leva ett självständigt liv och att delta i samhället fullt ut på sina egna villkor. Från början var LSS en revolutionerande

Inlämnad: 2023-05-24 Svarsdatum: 2023-05-31 Besvarare: Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

Skriftlig fråga 2022/23:706 av Maj Karlsson (V) (pdf, 86 kB)

Dödsolyckor i arbetslivet

Interpellation 2022/23:360 av Ciczie Weidby (V)

Interpellation 2022/23:360 Dödsolyckor i arbetslivet av Ciczie Weidby V till Statsrådet Paulina Brandberg L År 2016 införde den S-ledda regeringen en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet skr. 2015/16:80 En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 20162020 År 2021 utvidgades nollvisionen mot dödsolyckor till

Inlämnad: 2023-05-16 Svarsdatum: 2023-05-29 Besvarare: Statsrådet Paulina Brandberg (L)

Interpellation 2022/23:360 av Ciczie Weidby (V) (pdf, 120 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Dödsolyckor i arbetslivet