Pressmeddelande

KU förbereder val av nya riksrevisorer

Publicerat: 13 oktober 2014 klockan 13.20

Riksdagen ska välja nya riksrevisorer efter Jan Landahl och Claes Norgren. Valen förbereds av konstitutionsutskottet (KU).

Under 2014/15 års riksmöte ska riksdagen välja ny riksrevisor efter Jan Landahl som har avsagt sig uppdraget som riksrevisor från och med den 1 mars 2015. Riksdagens kammare biföll Jan Landahls avsägelse den 8 oktober 2014. Vidare ska riksdagen välja ny riksrevisor efter Claes Norgren vars förordnande löper ut under 2015.

Det är konstitutionsutskottet (KU) som har ansvaret för att förbereda val av nya riksrevisorer. KU inleder nu det förberedande arbetet.

Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer som väljs av riksdagen. En riksrevisor väljs för en period av sju år och kan inte väljas om. Riksrevisorerna bestämmer själva vad de ska granska, hur det ska göras och vilka slutsatser de ska dra.

Om riksrevisionen

För mer information

Peder Nielsen, kanslichef KU, telefon 08-786 40 72

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54