Pressmeddelande

Riksrevisorernas löner höjs

Publicerat: 17 juni 2015 klockan 12.39

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna har fattat beslut om lön för de tre riksrevisorerna.

Riksrevisor Margareta Åberg, som från halvårsskiftet har det administrativa ansvaret för myndigheten, får från och med den 1 juli i år 138 600 kronor i månadslön. De nya tillträdande riksrevisorerna Ulf Bengtsson och Susanne Ackum får från och med tillträdet den 1 augusti 130 200 kronor i månadslön. I förhållande till dagens lönenivå är det en höjning med 2,5 procent.

Enligt riksdagens beslut är det den särskilt inrättade Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna som ska ta ställning till löner och anställningsvillkor i övrigt för riksrevisorerna. Nämndens ledamöter är före detta generaldirektören Anders Lindström, före detta chefsjuristen Christina Striby och före detta justitierådet Marianne Eliason. Sekreterare är Lars Bergqvist, före detta personalchef vid Riksdagsförvaltningen.

För mer information

Frågor om nämndens beslut besvaras av Anders Lindström, telefon 070-398 75 92, e-post anders.lindstrom@daisi.se

Johanna Blomqvist, pressekreterare, 08-786 47 34