Pressmeddelande

KU föreslår nya riksrevisorer

Publicerat: 17 mars 2015 klockan 14.20

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen väljer finansrådet Susanne Ackum och generaldirektören Ulf Bengtsson till nya riksrevisorer. KU föreslår också att riksdagen utser riksrevisorn Margareta Åberg till ny riksrevisor med administrativt ansvar.

Ett enigt konstitutionsutskott beslutade vid sitt sammanträde tisdagen den 17 mars att föreslå att riksdagen till nya riksrevisorer väljer Susanne Ackum och Ulf Bengtsson.

Susanne Ackum är finansråd på Finansdepartementet. Hon är doktor i nationalekonomi och har tidigare varit statssekreterare åt Anders Borg, chef för Finansdepartementets ekonomiska avdelning och generaldirektör vid Institutet för arbets­marknadspolitisk utvärdering. Dessförinnan var Susanne Ackum chef för Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning. Hon har även varit styrelseledamot i Expertgruppen för EU-frågor, Vetenskapsrådet och Institutet för tillväxtpolitiska studier.

Ulf Bengtsson är i dag generaldirektör för Arbetsgivarverket. Tidigare har Ulf Bengtsson varit generaldirektör vid Försvarsmakten och budgetchef på Finansdepartementet. Han har totalt arbetat 15 år som tjänsteman inom Regeringskansliet, främst med frågor rörande budget, ekonomistyrning och statlig förvaltning. Han har också arbetat på Riksrevisionsverket och är licentiat i statskunskap vid Göteborgs universitet.

Vid tisdagens sammanträde beslutade KU också enhälligt att föreslå att riksdagen utser riksrevisorn Margareta Åberg till ny riksrevisor med administrativt ansvar. Margareta Åberg är riksrevisor sedan den 1 juni 2014. Tidigare har hon varit president i kammarrätten i Göteborg, lagman i förvaltningsrätten i Göteborg, kammarrättspresident i Sundsvall, kammarrättslagman i Göteborg och i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, samt kanslichef i Datainspektionen. Margareta Åberg har varit utredare i ett antal offentliga utredningar, senast utredningen om meddelarskydd för privat­anställda i offentligt finansierad verksamhet, samt innehaft en rad offentliga uppdrag, bland annat som ledamot i Finansinspektionens styrelse.

Susanne Ackum och Ulf Bengtsson tillträder som riksrevisorer den 1 augusti.

Margareta Åberg tillträder posten som riksrevisor med administrativt ansvar den 1 juli.

Riksdagen beslutar om förslagen

KU:s uppgift är att presentera ett förslag till nya riksrevisorer respektive ny riksrevisor med administrativt ansvar. Beslut fattas av riksdagen torsdagen den 19 mars.

Information om Riksrevisionens uppdrag finns på Riksrevisionens webbplats.

Riksrevisionens webbplats

För mer information

Peder Nielsen, kanslichef, konstitutionsutskottet, telefon 08-786 40 72, e-post peder.nielsen@riksdagen.se

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Johanna Blomqvist, pressekreterare, 08-786 47 34