Pressmeddelande

Statsrådens arvoden höjs

Publicerat: 21 juni 2016 klockan 13.04

Statsrådens arvoden höjs från den 1 juli 2016. Arvodet till statsministern höjs med 4 000 kronor per månad till 164 000 kronor. Arvodet till övriga statsråd höjs med 3 000 kronor per månad till 130 000 kronor.

Beslutet är fattat av Statsrådsarvodesnämnden, som på riksdagens uppdrag bestämmer statsrådens arvoden och avgångsersättningar. Nämndens ledamöter är före detta kanslichefen Ove Nilsson, ordförande, före detta hovrättspresidenten Gunnel Wennberg och före detta riksdagsdirektören Anders Forsberg. Sekreterare är kammarrättsrådet Cecilia Bohlin.

För mer information

Frågor om nämndens beslut besvaras av ordförande Ove Nilsson, telefon 070-815 42 82.

Sekreterare Cecilia Bohlin nås på telefon 08-561 694 49.

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 4054