Pressmeddelande

Nya arvoden för statsråden

Publicerat: 15 juni 2017 klockan 12.43

Statsrådens arvoden höjs från och med den 1 juli 2017. Arvodet till statsministern höjs med 4 000 kronor per månad till 168 000 kronor. Arvodet till övriga statsråd höjs med 3 000 kronor per månad till 133 000 kronor.

Beslutet är fattat av Statsrådsarvodesnämnden, som på riksdagens uppdrag bestämmer statsrådens arvoden och avgångsersättningar. Nämndens ledamöter är före detta kanslichefen Ove Nilsson, ordförande, före detta hovrättspresidenten Gunnel Wennberg och före detta riksdagsdirektören Anders Forsberg. Sekreterare är kammarrättsrådet Cecilia Bohlin.

För mer information

Frågor om nämndens beslut besvaras av ordföranden Ove Nilsson, telefon 070-815 42 82.

Nämndens sekreterare Cecilia Bohlin nås på telefon 08-561 694 49.

Sven Kullberg, pressekreterare, 08-786 53 93