Pressmeddelande

KU förbereder val av ny justitieombudsman

Publicerat: 13 december 2018 klockan 14.02

Riksdagen ska välja ny justitieombudsman (JO). Det är konstitutions­utskottet (KU) som har ansvaret för att förbereda riksdagens val, och KU inleder nu det förberedande arbetet.

JO-ämbetet har en lång historisk tradition. Ämbetet grundades 1809 och riksdagen valde den första justitieombudsmannen 1810. De fyra justitieombudsmännen väljs av riksdagen var för sig för en period av fyra år och kan väljas om.

Så går valet till

Riksdagens val av ny justitieombudsman förbereds av KU. KU:s beredningsdelegation, som består av en ledamot från varje parti, tar fram kandidater. Beredningsdelegationen kan också bli kontaktad av eller informerad om tänkbara kandidater. När KU har beslutat om en kandidat lämnas förslaget till riksdagens kammare som väljer justitieombudsman.

Information om JO

Information om JO:s uppdrag finns på Justitieombudsmannens webbplats

För mer information

Peder Nielsen, kanslichef konstitutionsutskottet, telefon 08–786 40 72, 072-585 91 71

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00