Pressmeddelande

Nya löner för justitieombudsmännen

Publicerat: 19 december 2018 klockan 14.00

Justitieombudsmännens löner höjs den 1 januari 2019 efter beslut av Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna.

Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning får 130 100 kronor i månaden, en höjning med 3 600 kronor. 

De tre justitieombudsmännen Lars Lindström, Thomas Norling och Cecilia Renfors får 120 600 kronor i månaden, en höjning med 3 300 kronor. 

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna är en särskilt inrättad nämnd som på riksdagens uppdrag tar ställning till löner och anställningsvillkor i övrigt för justitieombudsmännen. Nämndens ledamöter är före detta generaldirektören Anders Lindström (ordförande), före detta chefsjuristen Christina Striby och före detta biträdande riksdagsdirektör Ulf Christoffersson. Sekreterare är Martin Brandorf, föredragande vid arbetsmarknadsutskottet. 

För mer information

Frågor om nämndens beslut besvaras av Anders Lindström, telefon 070-398 75 92, e-post anders.lindstrom@daisi.se

Riksdagsförvaltningen presstjänst, 08-786 62 00,