Pressmeddelande

Partibidragsnämndens beslut om stöd till politiska partier

Publicerat: 5 november 2018 klockan 16.13

Uppdaterat: 5 november 2018 klockan 16.13

Ansökningar om stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier för tiden den 15 oktober 2018 - den 14 oktober 2019 har kommit in från samtliga riksdagspartier och Feministiskt initiativ.

Partibidragsnämnden har den 5 november 2018 beslutat om följande stöd för stödåret 2018/2019.

  • Socialdemokraterna, 42 764 727 kr
  • Moderaterna, 33 601 274 kr
  • Sverigedemokraterna, 23 540 907 kr
  • Centerpartiet, 14 194 668 kr
  • Vänsterpartiet, 13 485 254 kr
  • Kristdemokraterna, 11 748 169 kr
  • Liberalerna, 12 336 083 kr
  • Miljöpartiet, 13 702 968 kr
  • Feministiskt initiativ, 1 591 285 kr

Totalt 166 965 335 kr

Partibidragsnämndens beslut kan inte överklagas.

Partibidragsnämnden består av f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg (ordförande) och justitieråden Gudmund Toijer och Mari Andersson.

Frågor om Partibidragsnämndens beslut besvaras av Rebecca Heinemann, nämndens sekreterare, e-post: partibidragsnamnden@riksdagen.se,
telefon: 0702-25 25 39.

(kontaktuppgifterna uppdaterade juni 2019)

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00