Pressmeddelande

Partibidragsnämndens beslut om stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

Publicerat: 5 november 2018 klockan 18.04

Uppdaterat: 5 november 2018 klockan 18.04

Ansökningar om stöd enligt lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer för år 2019 har kommit in från samtliga riksdagspartiers kvinnoorganisationer. 

Partibidragsnämnden har den 5 november 2018 beslutat om följande stöd för stödåret 2019. 

  • Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund, 2 965 250 kr
  • Moderaterna, 2 385 050 kr
  • Sverigedemokraternas kvinnoförbund, 2 230 330 kr
  • Centerkvinnorna, 1 630 790 kr
  • Vänsterpartiet, 1 572 770 kr
  • Kristdemokratiska kvinnoförbundet, 1 456 730 kr
  • Liberala kvinnor, 1 418 050 kr
  • Miljöpartiet de Gröna, 1 340 690 kr 

Totalt, 14 999 660 kr 

Partibidragsnämndens beslut kan inte överklagas. 

Partibidragsnämnden består av f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg (ordf.) samt justitieråden Gudmund Toijer och Mari Andersson. 

Frågor

Frågor om Partibidragsnämndens beslut besvaras av Rebecca Heinemann, nämndens sekreterare, e-post: partibidragsnamnden@riksdagen.se,
telefon: 0702-25 25 39. 

(kontaktuppgifterna uppdaterade juni 2019)

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00