Pressmeddelande

Ledamöter valda till krigsdelegationen och fem andra riksdagsorgan

Publicerat: 9 oktober 2018 klockan 13.46

Riksdagen har i dag valt vilka ledamöter som 2018–2022 ska ingå i krigsdelegationen, Nordiska rådets svenska delegation, Riksbanksfullmäktige, Riksdagens överklagandenämnd, Riksrevisionens parlamentariska råd samt den svenska delegationen till OSSE.

Riksdagen valde i enlighet med det förslag som Valberedningen tagit fram efter nomineringar från partierna.

Valberedningens förslag – ledamöter och suppleanter till sex riksdagsorgan, öppnas i nytt fönster(pdf, 6 MB)

Ledamöter i krigsdelegationen

Krigsdelegationen kan vid behov ersätta riksdagen om Sverige skulle vara i krig eller krigsfara. Krigsdelegationen består av talmannen som ordförande och 50 ledamöter som väljs av riksdagen.

Anders Ygeman (S), Ulf Kristersson (M), Anna Johansson (S), Tobias Billström (M), Mattias Karlsson i Norrhult (SD), Johan Löfstrand (S), Annie Lööf (C), Jonas Sjöstedt (V), Elisabeth Svantesson (M), Jimmie Åkesson (SD), Niklas Karlsson (S), Ebba Busch Thor (KD), Fredrik Lundh Sammeli (S), Jan Björklund (L), Björn Söder (SD), Hans Ekström (S), Hans Wallmark (M), Hanna Westerén (S), Anders W Jonsson (C), Mia Sydow Mölleby (V), Jessika Roswall (M), Sven-Olof Sällström (SD), Jörgen Hellman (S), Beatrice Ask (M), Rikard Larsson (S), Andreas Carlson (KD), Julia Kronlid (SD), Kristina Nilsson (S), Ulrika Heie (C), Anna-Caren Sätherberg (S), Karin Enström (M), Oscar Sjöstedt (SD), Maj Karlsson (V), Christer Nylander (L), Kenneth G Forslund (S), Jessica Polfjärd (M), Fredrik Olovsson (S), Lars Hjälmered (M), Richard Jomshof (SD), Jennie Nilsson (S), Kerstin Lundgren (C), Matilda Ernkrans (S), Mikael Oscarsson (KD), Henrik Vinge (SD), Nooshi Dadgostar (V), Marta Obminska (M), Jonas Eriksson (MP), Maria Arnholm (L), Paula Bieler (SD), Maria Ferm (MP).

Ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation

I Nordiska rådet samarbetar de nordiska ländernas parlament och regeringar. Den svenska delegationen består av 20 ledamöter som väljs av riksdagen.

Gunilla Carlsson (S), Jessica Polfjärd (M), Pyry Niemi (S), Maria Stockhaus (M), Aron Emilsson (SD), Emilia Töyrä (S), Magnus Ek (C), Lorena Delgado Varas (V), Cecilie Tenfjord Toftby (M), Angelika Bengtsson (SD), Lars Mejern Larsson (S), Kjell-Arne Ottosson (KD), Eva Lindh (S), Arman Teimouri (L), Paula Bieler (SD), Per-Arne Håkansson (S), Pål Jonson (M), Rasmus Ling (MP), Linda Ylivainio (C), Daniel Riazat (V).

Ledamöter i Riksbanksfullmäktige

Riksbanksfullmäktige utser den direktion som leder Riksbanken. Riksbanksfullmäktige består av 11 ledamöter som väljs av riksdagen.

Susanne Eberstein, Mikael Lundholm (M), Hans Hoff (S), Hans Birger Ekström, Bo Broman (SD), Marie Granlund, Peter Helander (C), Ali Esbati (V), Chris Heister, Mikael Eskilandersson (SD), Caroline Helmersson Olsson (S).

Ledamöter i Riksdagens överklagandenämnd

Riksdagens överklagandenämnd prövar vissa beslut av Justitieombudsmannen (JO), Riksbanken, Riksdagsförvaltningen och Riksrevisionen. Nämnden består av en ordförande, en ersättare för ordföranden och 4 ledamöter som väljs av riksdagen.

Susanne Billum valdes till ordförande och Svante O. Johansson till ersättare för ordförande. Ledamöter: Anna Wallentheim (S), Jessika Roswall (M), Patrik Engström (S), Hans Rothenberg (M).

Ledamöter i Riksrevisionens parlamentariska råd

Riksrevisionens parlamentariska råd verkar för samsyn och insyn i Riksrevisionens verksamhet. Riksdagen väljer vilka ledamöter som ska sitta i rådet, en från varje partigrupp, samt vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande.

Jörgen Hellman (S), Jan Ericson (M), David Lång (SD), Solveig Zander (C), Mia Sydow Mölleby (V), Jakob Forssmed (KD), Bengt Eliasson (L), Anna Sibinska (MP).

Ledamöter i den svenska delegationen till OSSE

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. Den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen vid OSSE består av 8 ledamöter som väljs av riksdagen.

Johan Büser (S), Margareta Cederfelt (M), Carina Ödebrink (S), Edward Riedl (M), Björn Söder (SD), Jasenko Omanovic (S), Lars Thomsson (C), Yasmine Posio (V).

Mer information på riksdagen.se

Val till nämnder och andra riksdagsorgan

Senare i veckan uppdateras riksdagen.se med namn och bild på de nu valda ledamöterna, bland annat på webbsidor under Ledamöter & partier.

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00