Pressmeddelande

Talmannen kommenterar Ulf Kristerssons (M) lägesrapport

Publicerat: 9 oktober 2018 klockan 17.50

Talman Andreas Norlén har idag träffat Ulf Kristersson (M) för att få en lägesrapport om uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda regering.

- Ulf Kristersson har idag redogjort för de samtal han har fört inom ramen för sitt sonderingsuppdrag. Han har berättat om sin syn på läget och gett besked om att han avser fortsätta sina sonderingar under den tidsperiod jag angivit, säger talman Andreas Norlén efter mötet.

När talmannen gav Ulf Kristersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering angavs också att en lägesrapport skulle avläggas senast den 9 oktober och att en slutrapportering av uppdraget skulle ske senast den 16 oktober.

Närmare information om slutrapporteringen av uppdraget kommer att gå ut innan den 16 oktober.

Bakgrund

Talmannen inledde den 27 september uppdraget att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen.

Talmannen träffade partiföreträdarna den 27 september och den 2 oktober samt höll överläggning i talmanspresidiet den 28 september och den 2 oktober. Därefter tillkännagav talmannen att han gett sonderingsuppdraget till Ulf Kristersson (M) samt informerade kung Carl XVI Gustaf om sonderingsuppdraget. Talmannen håller fortsatt statschefen och de vice talmännen informerade.

Följ händelseutvecklingen på riksdagens webbplats

På valingången på riksdagens webbplats finns aktuell information om riksdagsvalet, regeringsbildningen, talmansvalet med mera. Här uppdateras kontinuerligt informationen om händelseutvecklingen, tidpunkter för eventuella pressträffar och liknande. Den informationen går också ut via twitterkontot @Sverigesriksdag.

Valet 2018

Webb-tv

Talmannens pressträffar sänds direkt på riksdagens webbplats samt går att se i efterhand.

Pressackreditering och annan praktisk information

För att arbeta i Riksdagshuset måste du ha riksdagens pressackreditering, antingen en ordinarie eller en tillfällig som gäller för en dag. Information om pressackreditering och annan praktisk information för journalister och fotografer i anslutning till riksdagsvalet finns på riksdagens webbplats.

Praktisk information för arbete i anslutning till riksdagsvalet

Information in English

The Riksdag website

Kontakt

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00