Pressmeddelande

Inför upprop, talmansval och riksmötets öppnande: Pressackreditering och fotoplatser

Publicerat: 14 september 2018 klockan 10.28

Journalister och fotografer som ska arbeta i Riksdagshuset under till exempel upprop och talmansval den 24 september och riksmötets öppnande den 25 september måste ha riksdagens pressackreditering. Fotografer som önskar en plats på en särskild fotoposition vid riksmötets öppnande måste ansöka om det.

24 september – upprop och talmansval

Måndagen den 24 september klockan 11 är det upprop i riksdagen. Därefter är det talmansval, anmälan av gruppledare och val av riksdagsdirektör. Riksdagens vanliga regler för ackreditering, fotografering och filmning gäller denna dag.

25 september – riksmötets öppnande

Tisdagen den 25 september klockan 14 startar ceremonin vid riksmötets öppnande. Riksdagens ordinarie ackreditering gäller denna dag. Kontrollera gärna giltighetstiden på ditt passerkort och var ute i god tid om du behöver ansöka om en ny period. Du som inte har riksdagens ordinarie pressackreditering kan ansöka om en tillfällig ackreditering senast den 24 september klockan 12. Inga ansökningar hinner behandlas efter denna tidpunkt. Ansökan om tillfällig pressackreditering görs via e-post till riksdagsinformation@riksdagen.se. Ange följande uppgifter i din ansökan; namn, e-postadress och telefonnummer, medieföretag, personnummer och kontaktuppgifter till din närmaste chef.

Mer information om hur du hämtar ditt passerkort lämnas när ansökan har beviljats.

Fotoplatser

Vid riksmötets öppnande finns särskilda fotopositioner vid Riksplan och i anslutning till kammaren. De får endast användas av fotografer som ansökt om plats och fått sin ansökan beviljad. Fotografer som inte fått en fotoplats kan fotografera från pressläktaren i mån av plats. Utrymmet är mycket begränsat.

Fotografering i kammaren: Skiss över fotopositioner

Vid riksmötets öppnande används inte positionerna 3-6. Fotopositionen vid Riksplan är i år en tillfällig läktare nedanför entrétrappan.

Fotografer som vill få plats måste ansöka senast den 20 september klockan 17. Inga ansökningar hinner behandlas efter denna tidpunkt. Ansökan om fotoplats görs via e-post till riksdagsinformation@riksdagen.se. Skriv att det gäller önskemål om fotoplats, vilket medieföretag du arbetar för, om du ska ta stillbilder eller rörliga bilder och vilken eller vilka fotopositioner du önskar plats vid.

Om du inte redan har riksdagens ordinarie pressackreditering kan du samtidigt ansöka om tillfällig pressackreditering. Ange i så fall även ditt personnummer och kontaktuppgifter till din närmaste chef.

Riksdagsförvaltningen fördelar fotoplatserna och lämnar besked via e-post senast måndag den 24 september.

Praktisk information

Praktisk information om bland annat entréer och klädkod på riksdagens webbplats

Konsert i Konserthuset

På kvällen är det konsert i Konserthuset på Hötorget för ledamöter och gäster. Utanför Konserthuset öppnas en fotoposition klockan 18 för fotografer med riksdagens pressackreditering som vill fotografera när gästerna anländer. Det är säkerhetskontroll i anslutning till fotopositionen. Konserten startar klockan 19 och är inte öppen för media.

Före riksmötets öppnande: Storkyrkan och Humanisterna

Före riksmötets öppnande genomför Humanisterna en sammankomst och Storkyrkan en gudstjänst. Där gäller inte riksdagens pressackreditering.

För mer information om Humanisternas sammankomst, kontakta Ulf Gustafsson, telefon 076-305 06 02, e-post ulf.gustafsson@humanisterna.se. För mer information om gudstjänsten i Storkyrkan, kontakta Emelie Simmons, telefon 070-969 95 38, e-post emelie.simmons@svenskakyrkan.se.

Mer information

Vid frågor om ackreditering vid riksmötets öppnande, kontakta Karin Flygare, pressekreterare, telefon 08-786 59 14, e-post karin.flygare@riksdagen.se.

Vid frågor om fotoplatserna, kontakta Sven Kullberg, pressekreterare, telefon 08-786 53 93, e-post sven.kullberg@riksdagen.se.

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00