Pressmeddelande

Pressinbjudan: Andre vice talmannen besöker Värmlands län

Publicerat: 20 augusti 2019 klockan 09.46

Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) besöker Karlstad, Värmlands län, den 23-24 augusti. Programmet under de två dagarna har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med Johan Blom, t.f. landshövding i Värmlands län.

– Riksdagen firar demokratins historiska genombrott, men vi vill också uppmärksamma demokratins möjligheter och utmaningar i dag. Det är hela Sveriges demokrati vi firar och talmannen och vi vice talmän kommer att besöka alla län för att markera att demokratin angår alla och att riksdagen är hela Sveriges riksdag. Nu ser jag fram emot besöket i Värmland, säger andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve.

Program

Media inbjuds att närvara vid programpunkterna nedan.

Fredag den 23 augusti

Besök Karlstads universitet

Seminarium som inleds av andre vice talman. Utbildningsföreningen LÄSK (lärarstudenter) har en frågestund.

Tid och plats: Klockan 10, föreläsningsalen Fryxell, Karlstads universitet, Universitetsgatan 2.

Seminarium i aulan för årskurs 3, Sundsta-Älvkullegymnasiet

Andre vice talman håller ett föredrag och svarar på elevernas frågor om demokrati.  

Tid och plats: Klockan 12.45, Sundsta-Älvkullegymnasiet, Sundstavägen 27, Karlstad.

Besök CONNEXT for Inclusion, Tingvallagymnasiet

Möte med projektledare, SFI-lärare och SFI-elever som berättar om CONNEXT for Inclusion, en metod som bygger på lärande genom spel. Tillsammans med eleverna testspelas ett par av uppdragen i spelet #work.

Tid och plats: Klockan 14.00, Tingvallagymnasiet, Ekens huvudentré, Karlbergsgatan 2A, Karlstad.

Besök Nya Wermlands Tidningen

Andre vice talman besöker Nya Wermlands Tidningen för samtal om demokrati och media.

Tid och plats: Klockan 15.15, Nya Wermlands Tidningen, Våxnäsgatan 20, Karlstad.

Besök på Fritidsbanken

Samtal om Fritidsbankens resa, utmaningar och vision. Fritidsbanken lånar ut sport- och fritidsutrustning gratis.

Tid och plats: Klockan 16.30, Fagottgatan 4, Karlstad.

Lördag den 24 augusti

Invigning av utställningen Fira demokratin, Värmlands museum

Invigningstal av andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve och museichef Åsa Hallén.

Tid och plats: Klockan 13.00, Värmlands Museum, Sandgrundsudden, Karlstad.

Panelsamtal om demokratins läge och utmaningar, Värmlands museum

Moderator är Hans Lödén, professor i statsvetenskap vid Karlstads Universitet. I samtalet deltar Angelica Rage, f.d. kommunalråd, Forshaga, Anders Ajaxson, tidigare verksam i landstingets demokratiberedning och Curt Räftegård, pensionerad docent i statsvetenskap med demokratiteori som specialitet.

Tid och plats: Klockan 13.30, Värmlands Museum, Sandgrundsudden, Karlstad.

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. De första fullt ut demokratiska riksdagsvalen ägde rum 1921 och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018-2022 firar riksdagen demokratins genombrott. Som ett led i firandet kommer talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam, Lotta Johnsson Fornarve och Kerstin Lundgren under valperioden att resa runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken.

Mer information om demokratijubileet finns på webbplatsen Fira demokratin!

För ytterligare information

Staffan Lindberg, evenemangsprojektledare, Enheten besök, utbildning och evenemang, 073-836 53 12, staffan.lindberg@riksdagen.se.

Liza Carlefred, utställningsproducent, Sekretariatet för demokratijubileet, 08-786 55 93, liza.carlefred@riksdagen.se.

Karin Flygare, talmannens pressekreterare, 072-235 64 23, karin.flygare@riksdagen.se.