Pressmeddelande

Riksdagsstyrelsen föreslår karens för riksrevisorer

Publicerat: 18 december 2019 klockan 14.00

Riksdagsstyrelsen har beslutat om ett förslag om karens när en riksrevisor lämnar Riksrevisionen för annan verksamhet. Syftet är att motverka intressekonflikt. Riksdagsstyrelsen har även beslutat om ett förslag som förtydligar avgångsvillkoren för en riksrevisor.

Att vara riksrevisor innebär i princip obegränsad möjlighet till insyn i offentlig verksamhet. När en riksrevisor övergår till annan verksamhet kan det finnas risk för intressekonflikt. Riksdagsstyrelsen föreslår därför att det införs en prövning när en riksrevisor går över till annan statlig eller privat verksamhet. Om prövningen visar att det finns risk för skada för staten ska riksrevisorn kunna få övergångsrestriktion i form av karens eller ämnesrestriktion. Syftet är att skydda staten från att riksrevisorn använder information som i ett nytt uppdrag innebär ekonomisk skada för staten, otillbörlig fördel för enskild eller att allmänhetens förtroende för staten skadas.

Motsvarande prövning finns redan för statsråd och statssekreterare vid övergång till privat verksamhet.

Riksdagsstyrelsen har även beslutat om förslag till förtydliganden av en riksrevisors avgångsvillkor. Bland annat föreslås en grundläggande bestämmelse om att en riksrevisors avgångsförmån ska utgå från vad som gäller för regeringens myndighetschefer – men med hänsyn till de särskilda förhållanden som gäller för en riksrevisor, till exempel att en riksrevisor inte kan väljas om.

Riksdagsstyrelsens beslut om förslag till övergångsrestriktioner och avgångsvillkor omfattar även en eventuell framtida riksrevisionsdirektör, om riksdagen beslutar att införa en sådan tjänst enligt förslag av riksdagsstyrelsen i november 2019.

Föreslås gälla från 1 juli 2020

Konstitutionsutskottet ska nu bereda riksdagsstyrelsens förslag inför riksdagens beslut i början av 2020. Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

För mer information

Cristina Eriksson Stephanson, utredare, tel. 08-786 53 62, e-post: cristina.eriksson.stephanson@riksdagen.se

Tidigare dokument

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00