Pressmeddelande

Nya löner för justitieombudsmännen

Publicerat: 30 december 2019 klockan 10.09

Justitieombudsmännens löner höjs den 1 januari 2020 efter beslut av Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna.

Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning får 133 400 kronor i månaden, en höjning med 3 300 kronor. 

De tre justitieombudsmännen Per Lennerbrant, Thomas Norling och Katarina Påhlsson får 123 700 kronor i månaden, en höjning med 3 100 kronor.

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna är en särskilt inrättad nämnd som på riksdagens uppdrag tar ställning till löner och anställningsvillkor i övrigt för justitieombudsmännen. Nämndens ledamöter är före detta generaldirektören Anders Lindström (ordförande), före detta chefsjuristen Christina Striby och före detta biträdande riksdagsdirektör Ulf Christoffersson. Sekreterare är Martin Brandorf, föredragande vid arbetsmarknadsutskottet.

För mer information

Frågor om nämndens beslut besvaras av Anders Lindström, telefon 070-398 75 92, e-post lindstroma89@gmail.com

Riksdagsförvaltningen presstjänst, 08-786 62 00