Pressmeddelande

Resultatet av riksdagsvalet står fast

Publicerat: 14 februari 2019 klockan 16.00

Resultatet av valet till riksdagen den 9 september 2018 står fast. Valprövningsnämnden har avslutat behandlingen av samtliga överklaganden som gäller riksdagsvalet. Nämnden bedömer att de fel som i vissa fall förekommit i samband med valet inte har påverkat valutgången.

Valprövningsnämnden har under hösten 2018 fram till den 6 februari 2019 behandlat knappt 500 överklaganden av Valmyndighetens beslut att fastställa valet till riksdagen. Överklagandena har handlat om olika mer eller mindre preciserade påståenden om valfusk, att Valmyndighetens webbplats inte fungerade under kvällen den 9 september 2018, att rösträkningen inte gått rätt till och att det saknats valsedlar eller varit oordning i röstningslokaler. Valprövningsnämnden har i de allra flesta fall funnit att det inte förekommit något fel i samband med valet.

I ett fåtal ärenden har Valprövningsnämnden funnit att det har förekommit något fel. Nämnden har bedömt att dessa fel inte haft någon inverkan på valutgången. Exempel på sådana fel:

  • felaktig avprickning i röstlängd,
  • förtidsröster som inte kommit med i den slutliga rösträkningen,
  • redovisning av personröster.

Valprövningsnämnden har även prövat drygt 200 överklaganden av länsstyrelsernas beslut att fastställa val till kommun- respektive landstingsfullmäktige. Nämnden har i ett fall beslutat om omval. Beslutet rör Falu kommun där en postsäck med 145 förtidsröster av misstag inte kommit in till valnämnden i tid. Nämnden har i åtta fall konstaterat att det vid rösträkningen förekommit fel. Nämnden har i dessa fall beslutat om ny sammanräkning.

Besluten

Valprövningsnämndens alla beslut

Pressmeddelande 7 februari 2019: Omval till kommunfullmäktige i Falun

För mer information

  • Annika Sandström, ordförande i Valprövningsnämnden, 073-909 95 08 (telefonnumret är uppdaterat 190214 klockan 16:35)
  • Svante O. Johansson, ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden, 070-992 95 29
  • Cecilia Persson, kanslichef i Valprövningsnämnden, 072-508 67 53
Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00