Pressmeddelande

Till redaktionen: Ansökan om arbetsplats i riksdagens lokaler

Publicerat: 18 februari 2019 klockan 15.00

Massmedieföretag som bevakar svensk rikspolitik kan ansöka om fast arbetsplats i riksdagens lokaler att disponera i två år från den 1 oktober 2019. Sista ansökningsdag är 31 mars 2019. 

Varje arbetsplats ska användas varje vecka minst hälften av den tid riksdagen sammanträder. För att kunna beviljas arbetsplats måste massmedieföretaget uppfylla vissa villkor. 

Mer information och ansökningsblankett finns på riksdagen.se:  

Ansökan om arbetsplats i riksdagen för massmedieföretag 

Sista ansökningsdag är 31 mars 2019

Beslut om tilldelning av arbetsplatser tas senast i juni 2019.

För mer information

Carina Larsson, pressekreterare, telefon 08-786 48 58, e-post carina.larsson@riksdagen.se

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00