Pressmeddelande

Talmannen tar emot informell återrapportering om regeringsbildningen

Publicerat: 4 januari 2019 klockan 11.54

Talman Andreas Norlén tar i dag den 4 januari emot informella återrapporteringar från Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M).

- Jag har i dag återigen talat med Stefan Löfven och kommer att tala med Ulf Kristersson i kväll. Som nämnts tidigare kommer jag att få mer formella återrapporteringar den 10 januari. Samma dag kommer även Valmyndigheten rapportera till mig angående de praktiska förutsättningarna för ett eventuellt extra val. Jag kommer att hålla en avslutande talmansrunda den 14 januari innan mitt förslag till statsminister läggs fram för riksdagen, enligt de datum jag tidigare har aviserat, säger talman Andreas Norlén.

Talmannen meddelade den 19 december att han avser att lägga ett förslag till riksdagen om statsminister den 14 januari vilket ska prövas av riksdagen den 16 januari. Även datum för ett eventuellt fjärde och sista förslag har aviserats.

Under perioden fram till dess har talmannen uppdragit åt alla partier att förhandla och förankra positioner. Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) fick utöver detta också i uppdrag att regelbundet återrapportera sina respektive processer till talmannen.

Bakgrund

Talmannen inledde den 27 september uppdraget att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. Talmannen håller också statschefen informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.

Följ händelseutvecklingen på riksdagens webbplats

På valingången på riksdagens webbplats finns aktuell information om riksdagsvalet, regeringsbildningen, talmansvalet med mera. Här uppdateras kontinuerligt informationen om händelseutvecklingen, tidpunkter för eventuella pressträffar och liknande. Den informationen går också ut via twitterkontot @Sverigesriksdag.

Valet 2018

Webb-tv

Talmannens pressträffar sänds direkt på riksdagens webbplats samt går att se i efterhand.

Pressackreditering och annan praktisk information

För att arbeta i Riksdagshuset måste du ha riksdagens pressackreditering, antingen en ordinarie eller en tillfällig som gäller för en dag. Information om pressackreditering och annan praktisk information för journalister och fotografer i anslutning till riksdagsvalet finns på riksdagens webbplats.

Praktisk information för arbete i anslutning till riksdagsvalet

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00