Pressmeddelande

Talmannen tar emot återrapportering om regeringsbildningen

Publicerat: 8 januari 2019 klockan 13.55

Uppdaterat: 8 januari 2019 klockan 13.55

Torsdagen den 10 januari tar talman Andreas Norlén emot Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) för att få återrapporteringar om partiernas samtal i regeringsfrågan.

Återrapporteringarna kommer att äga rum på talmannens tjänsterum i Västra riksdagshuset vid följande klockslag:

  • Kl. 10.00 Stefan Löfven (S)
  • Kl. 10.30 Ulf Kristersson (M)

Samma dag kommer även Valmyndigheten att rapportera till talmannen angående de praktiska förutsättningarna för ett eventuellt extra val.

Fototillfällen

Vid inledningen av talmannens möten med partiföreträdarna ordnas begränsade fototillfällen (TT och SVT).

Bakgrund

Talmannen inledde den 27 september uppdraget att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. Talmannen håller också statschefen informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.

Följ händelseutvecklingen på riksdagens webbplats

På valingången på riksdagens webbplats finns aktuell information om riksdagsvalet, regeringsbildningen, talmansvalet med mera. Här uppdateras kontinuerligt informationen om händelseutvecklingen, tidpunkter för eventuella pressträffar och liknande. Den informationen går också ut via twitterkontot @Sverigesriksdag.

Valet 2018

Webb-tv

Talmannens pressträffar sänds direkt på riksdagens webbplats samt går att se i efterhand.

Pressackreditering och annan praktisk information

För att arbeta i Riksdagshuset måste du ha riksdagens pressackreditering, antingen en ordinarie eller en tillfällig som gäller för en dag. Information om pressackreditering och annan praktisk information för journalister och fotografer i anslutning till riksdagsvalet finns på riksdagens webbplats.

Praktisk information för arbete i anslutning till riksdagsvalet

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00