Pressmeddelande

Pressinbjudan: Talmannen bjuder in till seminarier och riksdagens monter i Almedalen

Publicerat: 25 juni 2019 klockan 09.19

Talman Andreas Norlén inviger Almedalsveckan i Visby och bjuder in till seminarier och fika i riksdagens monter. Talmannen presenterar också en vandringsutställning om demokratins genombrott.

Media är välkomna att närvara vid programpunkterna nedan. Ur talmannens program:

Samtal: Demokratin då, nu och i framtiden

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Beslutet ses som en milstolpe i den svenska demokratins historia. Hur har demokratin vuxit fram? Vilka viktiga aktörer har varit med och format den? Och hur ser demokratins framtid ut?

Efter samtalet finns det möjlighet att besöka utställningen Fira demokratin! – en vandringsutställning som visas på museer runt om i landet under åren 2019–2021. Utställningen är en del av Sveriges riksdags fyra år långa demokratijubileum.

Medverkande: Andreas Norlén, riksdagens talman och Susanne Thedéen, chef Gotlands museum, moderator.
Tid: Söndagen den 30 juni 2019, klockan 13–13.45.
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, Visby.

Invigningsceremoni för Almedalsveckan

Talmannen håller ett invigningsanförande på temat ”Demokratins 100-åriga väg från 1918 fram till i dag”.

Tid: Söndagen den 30 juni, klockan 14.30.
Plats: Stora scenen, Almedalen, Visby.

Seminarium: Är vår demokrati hotad?

Vår tid kännetecknas av snabba förändringar tekniskt, politiskt och socialt. Större delar av våra liv blir digitala, fler förtroendevalda upplever hot mot sitt politiska engagemang och ett osäkert omvärldsläge gör att försvaret stärks. Vilka utmaningar står demokratin inför – tar vi den för given?

Medverkande: Andreas Norlén, riksdagens talman, Micael Bydén, överbefälhavare, Försvarsmakten, Brit Stakston, mediestrateg och digital specialist, Sören Holmberg, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet och Sharon Jåma, moderator.
Tid: Måndagen den 1 juli, klockan 12–12.45.
Plats: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4, Visby.

Seminarium: Är riksdagen jämställd?

Mycket har hänt sedan de fem första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922, i dag är drygt 47 procent av ledamöterna kvinnor. Men jämställdhet handlar om mer än antal kvinnor och män. Representanter från riksdagens arbetsgrupp för jämställdhet diskuterar villkor och arbetsklimat i politiken då och nu.

Medverkande: Åsa Lindestam, förste vice talman (S), Lotta Johnsson Fornarve, andre vice talman (V), Louise Meijer, riksdagsledamot (M) och Sharon Jåma, moderator.
Tid: Måndagen den 1 juli, klockan 13–13.45.
Plats: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4, Visby.

Seminarium: Demokrati tar tid

Det tog ovanligt lång tid, men till slut fick vi en regering. Hur gick samtalen och hur fungerade turerna mellan de olika talmansrundorna? Följ med bakom kulisserna i ett samtal om demokrati och höstens regeringsbildning.

Medverkande: Andreas Norlén, riksdagens talman och Sharon Jåma, moderator.
Tid: Måndagen den 1 juli, klockan 14–14.45.
Plats: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4, Visby.

Fika och prata demokrati i riksdagens monter

Välkomna till riksdagens monter där du kan träffa talmannen, de vice talmännen och riksdagsledamöter och prata om demokrati. Riksdagens monter är öppen måndag den 1 juli till och med torsdag den 4 juli klockan 10–17. 

Andre vice talman finns på plats i montern onsdag den 3 juli kl. 10-12.

Talmansfika

Talmannen och förste vice talmannen bjuder på kaffe, kaka och samtal om demokrati.

Tid: Tisdagen den 2 juli klockan 13–16.
Plats: Riksdagens monter, Strandvägen, plats H531, Visby.

Demokratifika

Tredje vice talmannen och några av riksdagens ledamöter bjuder på kaffe, kaka och samtal om demokrati.

Tid: Onsdagen den 3 juli klockan 13–16.
Plats: Riksdagens monter, Strandvägen, plats H531, Visby.

Demokratifika

Några av riksdagens ledamöter bjuder på kaffe, kaka och
samtal om demokrati.

Tid: Torsdagen den 4 juli klockan 13–16.
Plats: Riksdagens monter, Strandvägen, plats H531, Visby.

Övrig information

I montern finns en vägg med en tidslinje om demokratins utveckling med frågesport och du kan se Upplev riksdagen, den virtuella vandringen i riksdagshuset där ledamöter berättar om sitt arbete i riksdagen och utskotten. Du kan också ta en selfie med Kerstin Hesselgren, en av de kvinnliga pionjärerna och den första kvinnan som valdes in i riksdagens första kammaren år 1921.

Om demokratijubileet

För 100 år sedan fick demokratin sitt genombrott i Sverige. Riksdagen uppmärksammar och firar jubileet med flera aktiviteter i hela landet åren 2018–2022.

Syftet är att skapa engagemang och förståelse för demokratins betydelse och utveckling i Sverige historiskt och inför framtiden. Det ska också öka kunskapen om hur demokratiseringen gick till och riksdagens roll, både historiskt och i dag.

Webbplatsen Fira demokratin!

För mer information

Karin Flygare, talmannens pressekreterare, karin.flygare@riksdagen.se, 072 - 235 64 23