Pressmeddelande

Förste vice talman firar demokrati på Gotland

Publicerat: 20 maj 2019 klockan 08.52

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) besöker Gotlands län den 26 och 27 maj. Programmet under de två dagarna har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med tillförordnad landshövding Peter Molin.

– Vi vill öka kunskapen om demokratins genombrott. Syftet är också att inspirera till samtal om vad demokrati är och om vilka utmaningar demokratin står inför, säger Åsa Lindestam.

Program

Media inbjuds att vara med under programpunkterna nedan.

Söndag 26 maj

13.00 Invigning av utställningen Fira demokratin!
Plats: Gotlands Museum

Kafferep  
Etnologen Elin Hägg presenterar sin forskning om kafferepets plats i historien och allmänheten inbjuds att diskutera demokratifrågor med riksdagens förste vice talman.

14.30 Möte med idrott- och folkbildningsrörelsen
Information om integrationsprojektet World Wide Ladies där Åsa Lindestam provar på integrationsbasket och träffar ungdomar för samtal om demokrati och delaktighet.
Plats: A7-hallen

Måndag 27 maj

10.00 Elevföreläsning om demokrati
Åsa Lindestam möter gymnasieelever för samtal om demokrati.
Plats: Wisbygymnasiets aula

11.30 Lunch med eleverna i skolmatsalen på Wisbygymnasiet

12.45 EU-valet
Besök på länsstyrelsen för att följa det pågående arbete med EU-valet.

13.45 Besök Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD)
Möte med generalsekreterare Johan Lilja som tillsammans med sina medarbetare berättar om ICLD:s verksamhet.

15.00 Besök Uppsala universitet - Campus Gotland
Åsa Lindestam föreläser under rubriken Vykort, Facebook och riksdagen – strategier för påverkan och samtalar med studenter.

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018-2022 firar riksdagen demokratins genombrott. Som ett led i firandet kommer talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) under valperioden att resa runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken. Mer information om demokratijubileet:

Webbplatsen Fira demokratin!

För mer information

Staffan Lindberg, evenemangsprojektledare, 08-786 53 12, staffan.lindberg@riksdagen.se

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-736 62 65, anna.strom@riksdagen.se

Thomas Zielinski, kommunikationschef länsstyrelsen, 010-223 93 96, thomas.zielinski@lansstyrelsen.se